Quickscan Wet Natuurbescherming

Rugstreeppad
© Jelger Herder

Met een quickscan heeft u in één oogopslag alle beschermde soorten in beeld

Bouwen, slopen, kappen of dempen? Dan is een quickscan flora en fauna altijd noodzakelijk. Om te controleren of een ingreep effect heeft op te beschermen soorten flora en fauna heeft u als terreineigenaar de plicht een ecologisch onderzoek uit te laten voeren. Een quickscan is hierin de eerste stap.

Wat is een quickscan?

Een quickscan is een globale toets die beoordeelt of er beschermde soorten in het plangebied kunnen voorkomen en of er beschermde natuurgebieden in de directe omgeving worden beïnvloed. De scan bestaat uit een bureau-onderzoek en een veldonderzoek. De conclusies uit het onderzoek worden in een korte rapportage vastgelegd. Eén van de conclusies kan zijn dat een volledige natuurtoets nodig is om te onderzoeken of er daadwerkelijk beschermde soorten voorkomen. De quickscan is dus een voortoets van de uiteindelijke natuurtoets. Een quickscan kan ook een afzonderlijk onderzoek zijn. Bijvoorbeeld als er geen beschermde soorten verwacht worden en natuurgebieden in de directe omgeving liggen.

Hoe werkt een ecologische quickscan?

Onze ecologen bespreken vooraf met u wat een ecologische quickscan inhoudt. U ontvangt altijd eerst een offerte voordat zij daadwerkelijk aan de slag gaan. Bij de uitvoering van een quickscan maken onze ecologen een inschatting van alle (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten en nabijgelegen natuurgebieden. Ook  evalueren zij het effect van de geplande ingreep op deze soorten en gebieden aan de hand van de Wet Natuurbescherming. Zo sluiten zij zoveel mogelijk effecten op voorhand uit. Deze toets is vijf jaar geldig.

Een quickscan bestaat uit de volgende stappen:

  • Een bureau-onderzoek waarbij onze ecologen aan de hand van een actuele database en onderzoeksgegevens uit natuuratlassen, inschatten of er beschermde soorten in de buurt van uw project voorkomen.

  • Een veldbezoek door een ecoloog die de geschiktheid van het terrein voor beschermde soorten checkt. Bijvoorbeeld op de aanwezigheid van dakpannen of spouwmuren waar vleermuizen zouden kunnen verblijven. Zij kijken daarbij ook naar de functie van het terrein voor het dier. Dient het als nestgelegenheid, is het foerageergebied, rustgebied of een vliegroute? Of, in het geval van vleermuizen, gaat het om een zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats of winterverblijfplaats? Alle conclusies toetsen we aan de Wet Natuurbescherming.
  • Een advies over noodzakelijke vervolgstappen. Soms zijn er geen vervolgstappen nodig, omdat er geen beschermde soorten voorkomen. Als beschermde soorten niet zijn uit te sluiten, is een natuurtoets nodig.
  • Een eindrapport dat ingezet kan worden voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. In één oogopslag weet u of er beschermde planten en dieren kunnen voorkomen in de buurt van uw project, en of er vervolgonderzoek in de vorm van een natuurtoets nodig is.

Als uit een quickscan blijkt dat de kans groot is dat er beschermde soorten in uw gebied voorkomen, dan is een volgende stap in een ecologisch onderzoek de uitvoering van een natuurtoets

Bekijk ook onze andere producten op het gebied van de Wet Natuurbescherming.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van een quickscan? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseur Martijn Korthorst. U vindt zijn contactgegevens hieronder.

 

Martijn Korthorst

Functie

Senior Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.