Gebiedsontwikkeling

Nauerna

Voor de meest duurzame inrichting van uw gebied

Het Noord-Hollandse landschap is uniek. Met per streek eigen kwaliteiten en kenmerken. Dat landschap staat vaak onder druk. Bijvoorbeeld daar waar steeds meer economische activiteiten ontstaan. Dan ontstaat ook de vraag naar een optimale inrichting van die openbare ruimte. Want iedereen wil voldoende ruimte hebben om te wonen, te werken en te recreëren. En we willen ruimte geven aan natuur en het behoud van het authentieke landschap. Overheden hebben daarnaast vanuit de klimaatopgave een eigen verantwoordelijkheid. Zoals het beperken van CO2 uitstoot, het vergroten van CO2 opslag en de implementatie van duurzame energie en wateropslag in het landschap. Ingewikkelde vraagstukken waar onze adviseurs u als overheid bij kunnen helpen met allerlei mogelijkheden.

Duurzame leefomgeving

U wilt een gebied ontwikkelen of klimaatregelen doorvoeren? Benader dan één van onze adviseurs voor een strategisch advies. Zij hebben hebben alle kennis en ervaring in huis om u te helpen met het inrichten van de openbare ruimte en het verbinden van het landelijk en stedelijk gebied. Zij nemen expertise mee uit innovatieve projecten op het gebied van klimaatbeheersing, duurzaamheid en het terugdringen van de bodemdaling. 

Meer informatie
Gebiedsplan ontwikkelen
© Roel van Gerwen

Recreatieve routes

Met wandelen, fietsen of varen, maakt u een gebied aantrekkelijk voor bezoekers en omwonenden. Zo komen bezoekers op de mooiste plekjes van uw gebied. Schakel onze adviseur in voor de ontwikkeling van wandel-, fiets- of vaarroutes. 

Meer informatie
Noord-Hollandpad
© Waddenwandelen

Openbaar groen

Gemeenten in Noord-Holland kunnen invulling geven aan "aanpak Groen Kapitaal" met ontwikkeling van meer openbaar groen. Dat vraagt om specialistische, ecologische kennis die u als gemeente vaak niet in huis hebt. Onze experts helpen u graag verder met planontwikkeling en uitvoering.

Lees meer
Loosdrechtsedijk
© Roel van Gerwen
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven