Het gruttorijke Landje van Geijsel

Grutto's in de onder water gezette weilanden van het Landje van Geijsel
© Dutchphoto

Een veilige plek voor vogels om 'op te vetten'

Ieder voorjaar landen duizenden grutto’s op dit graslandje bij Ouderkerk aan de Amstel. En boswachter Marion Scherphuis heeft de eerste grutto’s van dit jaar alweer gezien. Ze komen hier om snel aan te sterken. Het Landje van Geijsel is een gebied van 7,5 hectare groot en is sinds 2019 in ons bezit. Dankzij de steun van vele donateurs konden wij het ‘het landje’ aankopen.

Weidevogelspektakel

Aan de rand van de Holendrechterpolder staat een tot vogelkijkpunt omgebouwde werkschuur van het Recreatieschap. De hooggelegen plek op de Slaperdijk biedt een prachtig zicht op het Landje van Geijsel (vernoemd naar de vorige eigenaar Jan van Geijsel). In het voorjaar een waar spektakel. Begin februari zetten we het grasland onder water. Er ontstaat dan een zogeheten plasdras waar duizenden vogels op af komen, vooral grutto’s. We zetten de graslanden onder water zodat weidevogels makkelijk voedsel kunnen vinden. Want het Landje van Geijsel is één van de eerste plekken in Nederland die grutto’s aandoen om ‘bij te eten’. Soms staan er zo’n 5.000 uitgehongerde exemplaren met hun lange poten in het ondiepe water, veilig uitrustend van hun trektocht (zo’n 4.500 kilometer) vanuit Afrika. Driekwart van de 7,5 hectare staat elk voorjaar onder water. De grutto waadt met zijn poten door de ondiepe plassen of natte weilanden en gebruikt zijn lange snavel om diep in de modder of graslandbodem te boren, op zoek naar vooral regenwormen.

Duizenden grutto’s

Tot op de dag van vandaag is dat de praktijk, maar toch is er in de loop der jaren iets essentieels veranderd. Vanwege de hoge natuurwaarden in de Holendrechterpolder maakt het gebied nu onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland (de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur). Wie hier in februari/maart de duizenden grutto's ziet staan, kan zich alles voorstellen bij het grote belang van deze paar hectares voor de vogels. Van hieruit gaan de grutto’s, eenmaal wat aangesterkt, op verkenningstocht. Vinden ze hun partner van vorig jaar terug? En is de oude broedlocatie er nog?

Samen beheren

Wij beheren het gebied nu en we weten inmiddels precies wat er nodig is om de weidevogels in de Holendrechterpolder te behouden. Daar is veel overleg voor nodig tussen Boswachter Marion Scherphuis, het waterschap en boeren van aangrenzende weilanden. Wij gaan in dit gebied vol voor de grutto’s. Maar ook hier zijn de aantallen opvettende grutto’s in het voorjaar afgenomen ten opzichte van een aantal jaar geleden. Dat heeft alles te maken met de achteruitgang van de aantallen weidevogels in Nederland. Juist daarom is het zo belangrijk dat dit bijzondere ‘landje’ veilig is gesteld in de steeds drukker wordende Randstad en kunnen wij hier de weidevogels goed beschermen en een veilig thuis bieden. Het Landje van Geijsel vormt een belangrijke schakel in het creëren van biodiversiteit en een robuust natuurnetwerk op de zuidflank van Amsterdam.

Speciale wandel- en fietsroute om zelf Grutto’s te kijken

Boswachter Marion Scherphuis heeft een wandel- en fietsroute langs dit gebied bedacht, zodat je zelf grutto’s en andere steltlopers en watervogels kunt gaan kijken. De wandelroute is 5,5 kilometer lang en je kunt de route zelfs nog een stukje verlengen. De fietsroute is 18 kilometer lang.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.