Rondehoep

Grootste onbebouwd stuk weiland van Nederland

Het landschap van Polder de Ronde Hoep is om drie redenen fascinerend. Zo'n groot, weids en stil landschap, zo vlak bij het volgebouwde Amsterdam en Amstelveen. In de polder zelf staat geen enkel bouwsel. De boerderijen staan aan de rand. Wel is de Ronde Hoep aan de noordkant aangesneden door de A9. Daar is ook gebouwd.
Ook de vorm van de polder is fascinerend, niet echt rond, meer een ei, begrensd door oude veenrivieren, Bullewijk, Waver en Amstel. Daar is vanaf de begane grond weinig van te zien. Het is er voornamelijk vlak en groen. Echt fascinerend is de Ronde Hoep gezien vanuit de lucht. Met Google Earth heb je daar tegenwoordig geen vliegtuig meer voor nodig.


Foto Dutch Photo

De slootjes vertonen een merkwaardig patroon. Toen de middeleeuwers dit veengebied gingen ontwateren, begonnen ze slootjes te graven vanaf de rivieroevers om zo het water af te kunnen voeren. Uiteindelijk kwamen ze met hun gegraaf elkaar in het midden tegen. Met als resultaat een vreemd sterpatroon. Dat ontwateren had wel tot gevolg dat het land inklonk en op den duur lager kwam te liggen dan de rivieren. Het water moest toen via weteringen met molens opgepompt worden naar de rivieren. Het zal duidelijk zijn dat de Ronde Hoep altijd een sappig weidegebied is gebleven, ideaal dus voor weidevogels.

Maatwerk van het Landschap

In 1996 is het Landschap begonnen er stukken weiland te verwerven, met name in het centrum. Eerst 36 hectaren, later uitgegroeid tot een reservaat van bij elkaar 160 hectaren, waarvan 12 hectare water is. Belangrijk is dat het reservaat een eigen waterpeil heeft. Waar in andere weidegebieden de vogels wel te lijden hebben van te droge grond, kan het Landschap hier maatwerk leveren. Dat wil zeggen de grasmat in het voorjaar lang nat houden, waardoor het gras pas later gaat groeien. Broedende grutto's houden van overzicht rond hun nest. Als de kuikens uitkomen, mag het gras wat hoger zijn, maar niet te dicht begroeid en het liefst gemengd met bloeiende kruiden. Zo ontstaat een struingebied voor de kuikens waar ze genoeg kleine beestjes kunnen vinden om op te jagen.


Grutto, foto Henk van Bruggen

Er is overigens in de polder een vruchtbare interactie tussen het reservaat en de rest van de polder waar regulier geboerd wordt. Het Landschap werkt daar samen met de Agrarische Natuurvereniging De Amstel. De jonge grutto's pendelen geregeld tussen het reservaat en de omliggende weilanden.
Het weidevogelreservaat Ronde Hoep werkt. Hier is geen sprake van achteruitgang. De aantallen vogels in de hele polder zijn nog steeds op hetzelfde peil als vijfentwintig jaar geleden met wel 225 paar grutto's. En wat misschien nog mooier is, wel 60 paar veldleeuweriken. Verder broeden er volop tureluurs, slobeenden, kuifeenden , krakeenden , wilde eenden en graspiepers. En dat allemaal onder de rook van Amsterdam. Goed te overzien vanaf de rivierdijken rondom, die op mooie dagen behoorlijk druk kunnen zijn met fietsers en wandelaars. De polder is op zijn mooist in de pinksterbloementijd die tegenwoordig vaker rond Pasen valt. De slootkanten staan er vol mee.

  Ligging: Ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel.
  Het gebied zelf is niet toegankelijk. Het is wel prachtig te overzien vanaf de omringende dijken langs het Amstel-Drecht-kanaal, Bullewijk en Waver.
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied geen brede en verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen. Rondom het gebied loopt een verharde weg.
  Parkeren: Ouderkerk aan de Amstel, daar bij voorkeur per fiets verder.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Horeca: In Ouderkerk aan de Amstel

Routes

29 km fietsen rond schitterend open weidegebied.