Kolk van Dussen

Waterberging bijzonder rijk aan natuur

Dit natuurgebied is te overzien vanaf de N239 langs de Westfriesedijk, maar veel leuker is het om het fietspad tussen Aartswoud en Lambertschaag te nemen. Het Pannepad heeft dit. Ongeveer halverwege stikt het ineens van de vogels. Stap daar eens af en beklim de uitkijktoren. Niet alleen om de vogels te kijken, ook het landschap is interessant. In de Kolk van Dussen is de ontstaansgeschiedenis van West-Friesland goed terug te lezen. Hier vindt u het zogenaamde ‘inversieruggen landschap’, daliegaten, de Westfriese omringdijk en een 17e eeuwse verkaveling. Door egalisering is het kleinschalige reliëf in veel graslanden verdwenen, maar in de Kolk van Dussen zijn bijvoorbeeld de oude kamgrasweides nog als vanouds aanwezig. Ook waardevol zijn de kleiputten, grenzend aan de noordkant van het gebied. Hier groeit riet en verschillende zeldzame orchideeën. 

Pannepad. Foto: Koos Leek.

Natuurlijke fluctuaties

In het oude land, ten zuiden van de veersloot, voert het 17e eeuwse verkavelingspatroon de boventoon. Door plas-dras oevers en rietstroken aan te leggen zijn deze nog zichtbaarder gemaakt in het land. Hier is het waterpeil verhoogd en is er een natuurlijke fluctuatie in teruggebracht: in de winter een hoog peil en in de zomer een lager peil. Dit is precies wat de oude kamgrasweides nodig hebben.

Moeras

Ten noorden van de Veersloot aan de westzijde is het land omgevormd tot een moerasgebied met waterberging. Bij de inrichting is teruggegrepen op het getijdegebied van vóór de aanleg van de West-Friese Omringdijk. Er ligt een kreek die omzoomd wordt met natte graslanden. Direct na de inrichting kwamen er als snel veel vogels op af zoals de kleine plevier en de kluut. Het krekengebied zal bij wateroverlast dienst doen als calamiteitenberging. Volgens de eerste voorzichtige berekeningen zal het gebied gemiddeld éénmaal per 5 jaar onder water lopen. Er kan maar liefst 60.000 m3 water geborgen worden.


Kluten. Foto: Do van Dijck.

Samenwerken met agrariërs  

Het beheer wordt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale agrariërs uitgevoerd. De kamgrasweides en het oude land worden licht bemest, gehooid en beweid, terwijl vee het krekengebied extensief begraast.

  Ligging: Langs de Westfriese Omringdijk tussen Lambertschaag en Aartswoud
  Parkeren: Westfriese omringdijk
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Mindervaliden: gebied niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
  Honden: niet toegestaan
  Uitkijktoren: toren aan de zuidzijde, bij fietspad ‘het Pannepad’
  In 2008 is het gebied ingericht in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Foto rechtsboven (uitkijktoren): Koos Leek.

Routes

Een prachtige route door het noorden van Westfriesland. In de vierhoek Hoogwoud...
35 kilometer dwars door Westfriesland.