De Liede

  
Zonnedauw, wederik en kamperfoelie. Foto's: Niels Brevé.

Waarom is het zo bijzonder

De oeverlanden van De Liede vormen een parel aan de oostkant van Haarlem. Er groeien zeer bijzondere planten waaronder het vleesetende plantje zonnedauw. Maar het meest bijzondere is de lepelaarkolonie.
Omdat een spoorlijn en een snelweg De Liede doorsnijdt, zijn er twee verschillende oeverlandgebieden ontstaan met elk een eigen karakter. De Liede zelf is oud en kronkelig. Het is van oorsprong een veenstroom die water van een hoogveengebied naar het IJ bracht. Het kent veel landschappelijke verrassin­gen.

Wat kan ik hier zien: nesten van lepelaars vlakbij

Let niet op de snelweg en de vliegtuigen. Dat doen de lepelaars ook niet die hier tot ieders verbazing in 2004 zijn gaan broeden. Vanaf het fietspad langs de Amsterdamsevaart zijn de vogels met hun jongen goed te zien van april tot en met juni. De lepelaars gebruiken nesten van blauwe reigers, die hier al veel langer broeden.

 

Lepelaar. Foto: Peter Zwitser.

 

Wat kan ik er doen? Bekijk Rietjungle!

De wandel- en fietsbrug naast de spoorbaan geeft een spannende kijk op de rietjungle. Door de bijzonder samenstelling van de bodem groeien er op dit deel van de oeverlanden wel meer dan honderd soor­ten moerasplan­ten, zoals waterdrieblad en zelfs zonne­dauw. Broedvogels zijn blauwborst, rietgors, rietzanger en soms snor en bruine kiekendief.
Op een parkeerterreintje begint een wandelpad dat een lus maakt rond het toegankelijk deel van de oevers. Hier lopen enkele pony’s om het gebied open te houden met hun gegraas.

 

Foto's: Niels Brevé.

 

  Ligging: Aan de westkant van de Liede, tussen Haarlem en Halfweg. Het zuidelijke deel (een bosje) is goed te overzien vanaf het fietspad langs de Amsterdamsevaart. Het noordelijke deel is goed te overzien vanaf het fietspad (met lange houten brug) vanuit de Waarderpolder naar Haarlemmerliede of De Zoete Inval.
  Niet toegankelijk.
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied geen brede en verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Excursies: Zie activiteiten

   Horeca: Vlakbij is Restaurant De Zoete Inval.

Foto rechtsboven (Lepelaars op de nesten): Peter Zwitser.

Routes