Vrijwilligers volgen de planten en dieren van natuuroevers

Project
Vrijwilligers oevermonitoring / Carola van den Tempel
© Carola van den Tempel

Koekoeksbloem, lantaarntje en modderkruiper

Vrijwilligers doen mee aan het oeveronderzoek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland. De organisaties doen al enkele jaren onderzoek naar de biodiversiteit van natuurvriendelijke oevers. In 2019 zijn er mooie resultaten behaald. Alles is terug te lezen in het verslag hieronder. 

Corona-maatregelen

Voor 2020 gaat het veldwerk niet door vanwege de corona-maatregelen. We mogen immers niet in groepen samenkomen. Een startavond en instructie in het veld zijn nu niet mogelijk. Maar we bewaren de energie voor 2021. Dan pakken we het onderzoek weer op.

Hoe werkt het onderzoek?

De natuurvriendelijke oevers in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. De vrijwilligers bekijken en tellen de aanwezige planten en dieren in het water en op de oever. Het hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor planten en dieren. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Mooie samenwerking

Al 7 jaar werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan biodiversiteitsmonitoring van natuurvriendelijke oevers. Na een eerste proefjaar in 2013 met professionals, is het project sinds 2014 met vrijwilligers uitgevoerd. Het hoogheemraadschap vindt het belangrijk om op deze manier burgers te betrekken bij hun werk. Wij hebben de vrijwilligers voor dit onderzoek geworven en opgeleid. Tot nu toe hebben meer dan 100 mensen 38 oevers gemonitord.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met info@natuurlijkezaken.nl

Rietzanger / Menno Schaefer
© Menno Schaefer
Rietzanger is bewoner van natuurvriendelijke oever / Menno Schaefer
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven