Visie op ecologie gemeente Heemstede

Project
Gewone Zwavelkop
© Ronald van Wijk

Hoe kan de gemeente voldoen aan landelijke bepalingen voor ecologie?

De gemeente Heemstede ligt op een oude strandwal en bevat veel groen in de vorm van parken en landgoederen. Heemstede wil investeren in het verder versterken van de biodiversiteit in de gemeente. In het coalitieprogramma is daarom als speerpunt genoemd: de Verkenning ‘Visie op Ecologie in Heemstede: Van Nature Verbonden’.

Het doel van deze verkenning is om samen met maatschappelijke organisaties te bepalen aan welke (landelijke) doelstellingen de gemeente Heemstede op het gebied van ecologie moet voldoen. En te bepalen welke stappen nodig zijn om ecologie beleidsmatig verder te verankeren en te komen tot een visie ecologie als basis voor de komende jaren. Om tot deze visie te komen heeft de gemeente Heemstede onze hulp ingeroepen.

Aanpak

Het opstellen van een gedragen en realistische visie op de ecologie van de gemeente Heemstede vraagt om een aanpak die zich richt op drie sporen: inhoud, omgeving en gemeentelijke organisatie. Het is belangrijk de visie  inhoudelijk goed te onderbouwen en aan te laten sluiten bij lokale ecologische potenties en hotspots.  Daarvoor is het nodig om naast ecologische kennis ook lokale kennis en ideeën in te brengen, zodat de visie realistisch is. Voorwaarde is dat ingebrachte ideeën passen in het gemeentelijk beleid (omgevingsvisie, landschapsbeleid) en het voor de gemeente beschikbare instrumentarium en budget.

Bij het uitvoeren van de opdracht hebben we de volgende aanpak gevolgd:

  1. Beleidsanalyse: een beknopt overzicht en samenvatting van gemeentelijke ecologische verantwoordelijkheden, kaders en plichten is gemaakt.
  2. Vaststelling ecologische status. Deze bevat een beschrijving van de ecologie van Heemstede op hoofdlijnen met als illustratie een overzichtskaart met hotspots en potenties, het betreft een zogenaamde vlekkenkaart (zie hieronder).
  3. Interviews met externe stakeholders om kansen en ambities te benoemen.
  4. Interviews met interne stakeholders gaven inzicht in zowel het benoemen van kansen en ambities als voor het vastleggen van de randvoorwaarden en consequenties vanuit het gemeentelijke takenpakket.
  5. De opdracht is afgesloten met het benoemen van maatregelen en het maken van een stappenplan.

 

Kaart Heemstede Natuur en verbindingen
Natuur en verbindingen Gemeente Heemstede

Resultaat

Het eindresultaat dat is opgeleverd, is een visie op de ecologie in Heemstede waarbij Heemstede als een schakel in de ecologische verbinding van het duin naar het binnenland is gepositioneerd.  De visie benoemt kansen om die ecologische verbindingen tussen duinen en achterland te versterken, maar ook om de verbinding tussen groengebieden in de gemeente te versterken. Daarnaast doet de visie tal van voorstellen om de kwaliteit van het openbaar groen te versterken. Die voorstellen zijn eenvoudig naar beheermaatregelen te vertalen. De visie is inmiddels binnen de gemeente vastgesteld en wordt in de komende jaren uitgerold.

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven