Ontwikkeling natuurvisie gemeente Haarlemmermeer

Project
Workshop Haarlemmermeer
© Hartger Griffioen

Natuurvisie in samenspraak met inwoners

De gemeente Haarlemmermeer het bestaat grotendeels uit een oude droogmakerij en deels uit oude (veen)weidegebieden. De polder is een echte zeekleipolder, omgeven door een ringvaart en een gebied met veel economische activiteiten door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol.

Vraag van de gemeente 

De gemeente Haarlemmermeer kwam bij ons met de vraag of wij ze wilden helpen met het opstellen van een natuurvisie met als doel de biodiversiteit in de gemeente te verhogen.

Een belangrijke voorwaarde voor de gemeente bij de totstandkoming van een nieuwe natuurvisie was dat zij haar inwoners hierbij wilde betrekken. Dus maatschappelijk draagvlak creëren door inwoners de kans te geven tips en ideeën in te brengen voor versterking van die natuur en biodiversiteit. Zo kunnen inwoners direct een bijdrage leveren aan de nieuwe natuurvisie.

Onze aanpak

Onze experts zijn met de gemeente in gesprek gegaan en hebben een Plan van Aanpak op maat gemaakt met allerlei verschillende stappen, een breed instrumentarium om in te zetten en een koppeling aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de landbouwtransitie etc. Zoveel mogelijk streven naar synergie was hierbij het doel.

Om te komen tot een nieuwe natuurvisie voor de gemeente Haarlemmermeer zijn de volgende stappen gezet:

  • De organisatie van een workshop voor ‘groene’ inwoners van de gemeente waarbij alle tips en ideeën tijdens een inspirerende bijeenkomst zijn verzameld.
  • Onze experts zijn hierna aan de slag gegaan met het daadwerkelijk opstellen van de natuurvisie. Die visie bestaat uit een plan van aanpak met voorstellen voor herstel van biodiversiteit en verbetering van de natuur, voorstellen voor inrichtingsmaatregelen voor groene en blauwe gebieden in de gemeente en een voorstel voor beheer van die gebieden.

De nieuwe natuurvisie van de gemeente Haarlemmermeer gaat na politieke goedkeuring dienen als input voor het beleid. Het zal handvatten bieden voor verdere uitwerking naar concrete plannen van aanpak. Zo wordt de biodiversiteit in de gemeente geborgd.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.