Nieuwe aanpak veenweiden

Project
Ilperveld vanuit de lucht / Videomarketeers

Landelijke aanpak innovatie veenweidegebied

VIPNL: Veenweiden Innovatie Programma Nederland is een landelijk gecoördineerd veenweideprogramma met een regionale uitvoering. Dit programma werkt met vier sporen: water, bodem, landgebruik en integrale bedrijfsvoering. 

Landschap Noord-Holland is programmapartner in het VIPNL geworden en draagt hiermee bij aan innovatie, vergroting van de kennis over een duurzaam veenweidegebied en levert hierin een bijdrage aan de gestelde klimaatdoelstellingen. Landschap Noord-Holland is aanvrager en thematrekker voor twee thema’s: 

  • onderzoek naar natte teelten in waterrijk veen (op locaties door heel Nederland)
  • ontwikkelen van veenmos als klimaatbuffer voor de vastlegging van CO2, natuur en veenmosteelt door optimalisatie van groeiomstandigheden en oppervlaktewater (op locaties in het Ilperveld, Ankeveen en Friesland)

Wij vinden het belangrijk om te innoveren naar een duurzaam en toekomst- en klimaatbestendig landgebruik in het veenweidegebied voor landbouw én natuur. En daarom investeren we in dit nieuwe innovatieprogramma samen met ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en landgebruikers.

Meer weten? U kunt ook contact opnemen met landelijk programmaleider VIPNL Roel van Gerwen.

Roel van Gerwen

Functie

Senior Projectleider

Roel van Gerwen is programmamanager van het Innovatie Programma Veen en als landschapsarchitect heeft hij een adviserende rol bij landschappelijke inpassingen van bijvoorbeeld gemeentelijke vraagstukken.

Neem contact op
Roel van Gerwern
© Cees de Jonge
Ilperveld luchtopname still / Videomarketeers
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven