Natuurontwikkeling Schulpvaart Castricum

Project
Bloemrijk gasland
© Henk van Bruggen

Realisatie van natuurlijke oevers en waterberging

Aan de noordkant van het dorp Castricum ligt een prachtige waterberging: het Gasthuisweidje. Een gebied dat bestaat uit bloemrijke weiden waar onder andere in het voorjaar bijzondere orchideeën zijn te vinden en waar het stikt van de vogels. Vlakbij de woonhuizen broeden zelfs weidevogels. Het Gasthuisweidje is een gebiedje dat pal langs de oude Schulpvaart bij Castricum ligt. De Schulpvaart is een kronkelige vaart die voorheen gebruikt werd om schelpen per schip af te voeren naar de kalkovens bij Akersloot. Tegenwoordig speelt de Schulpvaart een belangrijke rol in het transport van zoet en zuiver duinwater naar het poldergebied. Bij hevige regenval stroomt het gebied vol, zodat andere gebieden droog blijven.

Natuurontwikkeling voor groter natuurgebied

Grenzend aan het Gasthuisweitje ligt een perceel voormalige bollengrond. Het gebied is nu (nog) niet toegankelijk. In augustus 2022 gaan we deze grond ook omvormen tot een waterrijk natuurgebied van ongeveer 2 hectare met vaarten en slootjes. Zodat het mooi aansluit bij bij het Gasthuisweidje. De werkzaamheden zien er alsvolgt uit: 

  1. Afgraven van toplaag van de grond. We verwijderen de bovenste grondlaag,  daardoor komt de oude bodem tevoorschijn. Het graslandje maken we drassig en geven daarmee ruimte aan soorten als de dotterbloem die hier het stukje land in het voorjaar mooi geel zullen kleurt. Ook ga je hier straks andere leuke plantensoorten als orchideeën en zwanenbloemen vinden. En libellen en andere waterinsecten zullen het hier heerlijk vinden. 
  2. Graven van sloten.
  3. Afvoeren van grond. 

Uitbreiding natuurgebied

We zijn al beheerder van het natuurgebied Schoonwatervallei. Door deze natuurontwikkeling breiden we het natuurgebied verder uit. Hiermee versterken we de natuurwaarden van de Schulpvaart en haar omgeving. De hier levende planten en dieren mogen op geen enkele manier hinder ondervinden van de werkzaamheden bij uitvoering van het project. 

Toegankelijkheid gebied

Als natuurorganisatie willen we dat gebieden toegankelijk zijn, maar nooit ten koste van kwetsbare natuur. Dus is er goed gekeken naar de gevolgen van dit project voor het landschap, de biodiversiteit en de cultuurhistorische en archeologische waarden. In het ontwerp is daarmee ook rekening gehouden. Verder vinden we het belangrijk dat onze natuurgebieden toegankelijk zijn.

Planning

De hierboven genoemde werkzaamheden starten eind augustus 2022 en zijn op 4 oktober 2022 afgerond. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Aannemingsmaatschappij Markus B.V. of met de boswachter van Landschap Noord-Holland, Erwin Schellinger via 06 51543902. 

 

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.