Natuurherstel uniek kwelmoeras

Project
Parnassia / H. v. Bruggen
© Henk van Bruggen

Eerherstel voor kwelmoerasje bij Groote Keeten

De Groenploeg kreeg een prachtige opdracht van de gemeente Schagen: natuurherstel van een kwelmoerasje bij Groote Keeten. Een stukje kwetsbare natuur dat was verwilderd en dichtgegroeid is weer in ere hersteld. Na natuurherstel blijft de Groenploeg het natuurgebiedje beheren. 

Het moerasje is een paar hectare groot en de kwetsbare vegetatie was hier grotendeels verdwenen. De gemeente Schagen wilde het kwelmoerasje herstellen, en waar mogelijk zelfs de kwaliteit ervan vergroten. 

Natuurherstel groenploeg Groote Keeten
De Groenploeg aan de slag met herstel van kwelmoeras

Situatieschets

Het natuurgebied is klein, maar zeer gevarieerd en bestaat uit bosjes aan de noordwestkant en een centraal gelegen duinrel met rietkraag en een bloemrijk grasland.  Het zuidelijk deel van het natuurgebied is een van de meest waardevolle botanische parels van Noord-Holland, zeker gezien de kleine oppervlakte. Het laat zich moeilijk karakteriseren, maar is in feite een soort overgang van vochtige duinvallei naar blauwgrasland en moerasheide en uniek in Noord-Holland! Hier groeien soorten van duinvalleien, zoals parnassia, rond wintergroen en zeegroene zegge, van blauwgrasland, zoals blauwe zegge, tandjesgras en vlogzegge, en van moerasheide, zoals dophei, struikhei, kraaihei en enkele soorten veenmossen en rood viltmos. Ook groeien hier tientallen rietorchissen en is in het verleden ook weleens een welriekende nachtorchis gevonden.  En zo zijn er nog veel meer 'highlights' te vinden. 

In het noordelijke deel, is van bovengenoemde soorten geen sprake, in tegendeel. Hier staan, vanuit natuuroogpunt bekeken, ongewenste soorten zoals grote brandnetel, ridderzuring, hanenpoot, rimpelroos, pitrus en kweek. 

Rietorchis / Henk van Bruggen
© Henk van Bruggen

Herstelmaatregelen en toekomstig beheer

Gezien het unieke kwelmoerasje, en de uiterst waardevolle vegetatie, was het belangrijk om de natuur helemaal te herstellen en de kwaliteit te verbeteren. De werkzaamheden zijn in lijn met bepalingen zoals de Wet Natuurbescherming uitgevoerd.

De herstelwerkzaamheden bestonden uit:

  1. Het afgraven van grond in het noordelijke deel tot op het oorspronkelijke maaiveld tot op het “schone” zand. Hierdoor ontstaat een perfecte uitgangssituatie voor een bijzondere vegetatie.
  2. Het verontdiepen van de vier dwarsgreppels tot op dezelfde hoogte als het maaiveld van het meest waardevolle deel. Deze greppels hebben geen ecologische meerwaarde maar bemoeilijken de reguliere beheerwerkzaamheden.
  3. Het verontdiepen van de zuidelijke punt van de duinrel, eveneens met schoon zand, tot op dezelfde hoogte als het maaiveld van het meest waardevolle gedeelte. Hiermee vergroten we de kans dat waardevolle vegetatie zich hier gaat vestigen. 
  4. Het rooien van de twee zuidelijkste bosjes, met als reden dat zij de laatste jaren zijn “overgekookt” over het waardevolle moerasje, en bovendien voor ongewenste schaduw en bladval zorgen. Door deze bosjes te verwijderen ontstaat weer ruimte voor waardevolle vegetatie.
  5. Het aanleggen van een nieuwe doorgang naar het natuurgebiedje voor goede toegankelijkheid van terugkerende beheerwerkzaamheden.

Het toekomstig beheer van dit gebiedje is ook in handen van de Groenploeg. 

Jeroen Pennock

Functie

Hoofd Groenploeg

Door jarenlange ervaring is Jeroen deskundig in het sturen op projecten,  werkzaamheden en mensen. Als manager van de Groenploeg zet hij zich nu vol energie in voor het leveren van kwaliteit en het nakomen van afspraken met opdrachtgevers.

Neem contact op
Jeroen Pennock
© Cees de Jonge
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven