Inundatie weilanden in Stelling van Amsterdam

Project
Luchtfoto / Studio Harm Botman
© Studio Harm Botman

Omgeving Fort bij Krommeniedijk: aantrekkelijk voor grote groepen vogels

Onze boswachters zetten elk jaar tientallen weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk onder water. Inunderen heet dat. Dit trekt grote aantallen vogels aan. Hun voedsel is door het vernatten beter bereikbaar. En de vogels vinden het ondiepe water prettig om de nacht door te brengen.

Welke vogels?

De aantallen en soorten verschillen per jaar. Maar grote groepen kieviten, grutto's en goudplevieren kun je verwachten. Die grote groepen steltlopers trekken op hun beurt weer slechtvalken aan. De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek telt hier gauw zo'n 50 soorten vogels per jaar. 

Wanneer?

Rond half februari zetten we een speciaal aangelegde inlaat open. Heel langzaam stijgt het water in de sloten en na een paar dagen staat het ook op de weilanden. Half maart willen we de weilanden weer droog hebben. Dan kunnen grutto's, kieviten en tureluurs er nestelen.

Vogels kijken

Vanaf de Lagendijk tussen Uitgeest en Krommeniedijk zijn de weilanden goed te overzien. Tijdens de inundatie organiseren we een speciale vogelkijkdag. Vanaf Fort bij Krommeniedijk kijk je dan over de natte weilanden naar grote groepen vogels.

Grutto met pul
© Menno Schaefer
Grutto

Boswachter Chris Rost over de inundatie

Boswachter Chris: “Binnenkort komen de eerste grutto’s aan in Nederland. Na een lange vlucht vanuit Afrika heeft onze nationale vogel een grote behoefte om zijn buikje rond te eten. Zij komen naar Fort K’IJK voor ze doorvliegen naar hun broedgebied, dichtbij of verder weg. Door langzaam water op het land te zetten, inunderen heet dat, komt het voedsel makkelijk beschikbaar en voelen zij zich ook meteen veilig met hun pootjes in het water. Niet alleen de grutto profiteert hier van maar ook de andere steltlopers en eenden. Zij verzamelen zich met vele honderden, soms wel duizenden bij Fort K’IJK. Een prachtig gezicht en met een beetje geluk schuift een slechtvalk of een andere roofvogel aan bij dit tafeltje dekje. “

Boswachter Chris Rost / Dutchphoto
© Dutchphoto
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.