Inrichting natuurstrook Heilooër Zeeweg bij Egmond aan den Hoef

Project
Heilooer zeeweg
© Martijn Struijf

Nieuw natuurgebied tussen Heiloo en Egmond aan den Hoef geeft ruimte aan biodiversiteit

Aan de zuidkant van de Heilooër Zeeweg bevond zich over een afstand van ongeveer 700 meter een strook grasland dat door de provincie was aangekocht om in te richten als natuurgebied. Door de De Buch (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) is aan de bureau's Ten Haaf & Bakker en Volkers landschapsontwerp de opdracht gegeven een inrichtingsplan te maken. Een plan dat de omvorming van de strook grasland omvormt tot een grazig en open natuurgebied met poelen en natuurvriendelijke oevers, een doorgaand wandelpad en een geleidelijke overgang naar de bestaande bosstrook met vegetatie. Het inrichtingsplan werd opgeleverd en goedgekeurd. De Buch heeft zelf niet de expertise in huis om de uitvoering van een dergelijk natuurtechnisch project te begeleiden. Daarom is de keuze gemaakt om deze opdracht aan ons te geven.

Heilooerzeeweg
© Martijn Struijf
Een overzicht van het projectgebied langs de Heilooër Zeeweg

Een opdracht waar wij heel blij van worden en die we met onze medewerkers en hun expertise heel goed uit kunnen voeren. De opdracht was om de aanbesteding, begeleiding en directievoering van het landschapsontwerp op ons te nemen. Onze medewerkers zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan en het project is inmiddels afgerond. Duidelijk is al te zien hoe de nieuwe natuurstrook leefruimte biedt voor kleine amfibieën, vogels en akkerbloemen. Het eerste nieuwe leven is al in het gebied te zien.

nieuw leven is al te zien langs de heilooërzeeg
© Martijn Struijff
Het nieuwe leven is al te zien langs de Heilooërzeeweg
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M1 2024 liggend

Heb jij het lentenummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.