Herinrichting Kocherbos - Muiderberg

Project
Kocherbos
© Hartger Griffioen

De Stichting Mixed Hockey Club uit Muiderberg heeft ons benaderd met de vraag een beheerplan op te stellen voor het Kocherbos te Muiderberg. Het Kocherbos is een circa 9,5 hectare groot gemengd bos en vormt een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Stichting Mixed Hockey Club van Muiderberg is eigenaar van het Kocherbos. Oorspronkelijk was het bos onderdeel van een Buitenplaats.

Achterstallig onderhoud

Het Kocherbos heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat achterstallig onderhoud opgelopen (met uitzondering van een dunning in het deel van het bos met naaldbomen). De eigenaar van het bos (de Stichting Mixed Hockey Club) heeft ons gevraagd om een beheer- en investeringsplan te maken en een voorstel te doen voor het aanpassen van de structuur van het bos. Ook wilde de eigenaar een overzicht ontvangen van de uit te voeren noodzakelijke beheermaatregelen, compleet met een kostenplaatje, om het achterstallige onderhoud van de afgelopen jaren in te lopen.

Hut in het Kocherbos
© Peter Mol
In het bos gebouwde hut

Aanpassingen en maatregelen

De aanpassingen die worden gedaan en de maatregelen die worden genomen, staan helemaal in het teken van behoud en bevordering van de biodiversiteit binnen het Kocherbos. Na uitvoering van de maatregelen gaat het bos ecologisch gezien veel beter functioneren. Zo wordt de kern met uitheemse naaldbomen omgevormd naar een bos met inheemse loofbomen. De oude watergang in het bos wordt uitgegraven en bomen rondom de poel worden zoveel mogelijk verwijderd. Hierdoor ontstaat een leefgebied voor diverse insecten en amfibieën. Bij het inventariseren van noodzakelijke beheermaatregelen, hebben we ook alle dode bomen en bomen met dode takken langs wandelpaden in kaart gebracht. Deze bomen gaan we in het kader van veiligheid voor bezoekers verwijderen, het hout blijft in het bos liggen zodat insecten en schimmels hiervan gaan profiteren. Omwonenden rond het Kocherbos zijn geïnformeerd over de herstructurering van het bos en weten welke maatregelen we gaan uitvoeren.

Bospad in Kocherbos
© Hartger Griffioen
Bospad in het Kocherbos

Financiering

Voor de financiering van de planvorming en de aanpassing van het Kocherbos is een SKNL-subsidie (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland, deze is  inmiddels toegekend. Iedereen die een natuurgebied in beheer heeft dat binnen het Natuurnetwerk Nederland ligt en de natuurwaarden een impuls wil geven, kan gebruik maken van de SKNL regeling. De aanvraag van deze subsidie hebben wij voor de Stichting Mixed Hockey Club uitgevoerd.

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven