Berekening stikstofdepositie (Aeriustoets)

Project
Ilperveld landschap
© Klaas Ros

Berekening stikstofdepositie in gebieden Landschap Noord-Holland

In de projecten waar Landschap Noord-Holland voornemens is nieuwe natuur te creëren of werkzaamheden uitvoert in het kader van natuurbehoud is aan ons gevraagd de Aeriustoets uit te voeren. 

Aeriustoets

Om de bestaande Natura 2000 gebieden te waarborgen is er beoordeeld of de depositie van de werkzaamheden gevolgen hebben voor (de soms zeer) kwetsbare vegetatie in deze gebieden. Aerius is het online rekeninstrument dat de hoeveelheid stikstofdepositie berekent die individuele projecten veroorzaken op Natura-2000 projecten. Met de recent gelanceerde versie geven onze adviseurs snel inzicht of een project of activiteit volgens de berekening leidt tot een verslechtering voor de Natura 2000-gebieden. Tijdens de Aeriustoets wordt berekend wat de huidige uitstoot van het gebied is, welke uitstoot het materieel genereert en wat de depositie is van het toekomstig gebruik.

Toepassing Aeriustoets gebieden Landschap Noord-Holland

De resultaten van de toets bleven allemaal onder de kritische drempelwaarde opgelegd door de RIVM. Bij één locatie leverde de ingreep zelfs een afname van de jaarlijkse depositie in het gebied op. Bij deze locatie wordt er jaarlijks mest over het terrein uitgereden. In de nieuwe situatie past dit niet meer in het plan en komt deze actie te vervallen.  De toetsen zijn voorspoedig verlopen en Landschap Noord-Holland kan aan de slag met uitvoering van geplande werkzaamheden in haar gebieden. 

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven