Aanleg paddentunnels op Leyduin

Wie helpt padden, salamanders en kikkers veilig oversteken?

Actie voor aanleg paddentunnels op Buitenplaats Leyduin

Wat heeft u ervoor over om de diertjes veilig over te laten steken? 

Er is steeds meer te beleven op de prachtige Buitenplaats Leyduin. Alles lijkt op orde, alleen maakt boswachter Jeroen Engelhart zich nog zorgen om de padden, kikkers en salamanders die elk voorjaar op pad gaan. 

Vele verkeersslachtoffers

In het voorjaar vallen er veel verkeersslachtoffers onder de overstekende amfibieën. Ze komen uit hun winterslaapholletjes en trekken naar het draslandje voor het landhuis om er te paren en eieren te leggen. Aan dit lentefeest zit tegenwoordig een rouwrandje. Op een klamme avond in maart of april krioelt het op het fietspad van de padden, salamanders en kikkers. Dan rijden er niet alleen fietsers, maar af en toe ook auto's. En dan vallen er slachtoffers. Dat mag niet gebeuren in ons eigen natuurgebied. Hier horen dieren veilig te zijn.

Geld nodig voor aanleg van paddentunnels

Om de diertjes veilig over te kunnen laten steken hebben we € 48.000 nodig voor het aanleggen van drie paddentunnels met zo'n 50 meter tussenruimte. Dat kan de buitenplaats niet zelf bekostigen. En toch willen wij, en u geen dooie padden meer. Investeer daarom een bedrag dat u kunt missen in een veilige oversteekplaats voor padden op Leyduin.

     
 

Gevers nodigt Jeroen Engelhart uit voor een schemerwandeling in het voorjaar van 2018. Hij laat u dan kennis maken met tientallen springlevende amfibieën.