Toezicht en bestuur

Scholekster
© Menno Schaefer

Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taken het goedkeuren van de strategie en de jaarplannen, begrotingen, het toezien op en het controleren van de uitvoering daarvan, het adviseren van de directie, het werkgeverschap voor de directeur en externe belangenbehartiging. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak voor vier jaar en zijn voor een tweede periode van (maximaal) 4 jaar herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

De Raad van Toezicht verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders. Relevante nevenfuncties van de toezichthouders worden in onze jaarverslagen vermeld. Regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Rosemarijn Dral, voorzitter
  • Jeroen Huisman
  • Rémon van Riemsdijk
  • Fred Ruiten
  • Vera Dalm

Bestuurder

Directeur Ernest Briët leidt Landschap Noord-Holland. Hij is eindverantwoordelijk voor het beleid, de realisatie van de doelstellingen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het salaris van de directeur valt binnen de Regeling Beloning Goede Doelen en wordt jaarlijks in onze jaarrekening gepubliceerd. Zie daarvoor de jaarverslagen bij Publicaties . Gebruik in de pdf de zoekfunctie om snel bij de informatie te komen.
Relevante nevenfuncties van directeur worden ook in onze jaarverslagen vermeld. Regels voor de benoeming, het functioneren en de verantwoordelijkheden van de directeur en regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.

CBF

Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Net als Landschap Noord-Holland laten ruim 500 goede doelen zich door het CBF toetsen op strenge kwaliteitseisen. Landschap Noord-Holland is door het CBF erkend.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Klik hieronder om ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?