Start aanleg hoogwatervluchtplaatsen en broedeilanden in Amstelmeer

start werkzaamheden Amstelmeer
Datum
do. 24 februari 2022

Aanleg toevluchtsoord voor wadvogels

In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland voeren Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf begin 2022 een indrukwekkend duurzaam project uit. Eerder aangelegde vogeleilanden die deels zijn weggeslagen, worden hersteld en ondiep geworden vaarwegen uitgebaggerd. Met de vrijkomende bagger worden eilandjes bij De Verzakking en een moeraseiland ingericht. Hier vinden wadvogels straks een vluchtplaats bij hoogwater op het wad en kunnen ze veilig broeden op een nieuw broedeiland. Aannemer Schilder uit Ursem voert de werkzaamheden uit.

Hergebruik bestaande eilandjes

Neeltje Annink (projectleider Landschap Noord-Holland) “De bestaande eilandjes in het Amstelmeer gaan we inrichten met de bedoeling wadvogels binnendijks een beschermde omgeving te bieden. Vogels kunnen hier rusten, broeden en foerageren zonder dat zij daarbij worden gestoord.’ Nico Roskam, projectleider Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: ‘Met het uitbaggeren van de vaarwegen zijn deze weer op diepte. Met het veranderende klimaat is dit watersysteem in de regio voor de komende jaren weer op orde’.

Broedeiland als uniek element

Een bijzonder en uniek element is het nieuwe ronde broedeiland. Dat moet een veilige broedplaats voor de vogels worden. Door de combinatie van een waterpartij, steile wand met overhellende rand kunnen roofdieren zoals vossen en bruine ratten het eiland niet opklimmen en eieren of pulletjes opeten.

Amstelmeer, toevluchtsoord voor vogels

Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verwachten dat de vogels met vele duizenden de eilanden weer weten te vinden. Het Amstelmeer is namelijk cruciaal voor wadvogels bij hoogwater op het wad. Balgzand, het deel van de Waddenzee dat direct aan de andere kant van de dijk ligt, is de drukste luchthaven van Noord-Holland voor vogels. Talrijke vogels zoeken hier naar voedsel. Bij hoogwater moeten al deze vogels uitwijken. Het Amstelmeer is daarvoor dé aangewezen plek in de directe omgeving. 

Planning

De werkzaamheden in het Amstelmeer zijn al gestart. Tijdens het broedseizoen, vanaf 15 maart tot half augustus, ligt het werk stil. Vanaf half augustus 2022 start de aannemer weer op volle kracht. Het werk moet uiterlijk maart 2024 helemaal klaar zijn.

Vragen over de uitvoering?

De aannemer streeft naar minimale hinder voor gebruikers en omwonenden van het Amstelmeer tijdens de uitvoering. Voor meer informatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met c.schilder@jpschilder.nl . De aannemer houdt geïnteresseerden met een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het werk. Ieder die deze nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich aanmelden bij C.schilder@jpschilder.nl.

Wij & Wadvogels 

Het project in het Amstelmeer is een project van Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een activiteit van ‘Wij & Wadvogels’. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies. 

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven