Schaapskudde te zien op Buitenplaats Leyduin 

Voormalige paardenrenbaan Woestduin buitenplaats Leyduin sept 2021
Datum
di. 14 september 2021

Schapen te gast

Een grote schaapskudde graast op Buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. De kudde arriveert 20 september 2021 en trekt dan rond tot begin oktober. En dat is een prachtig gezicht. Wandelaars komen de schapen vanzelf tegen!  

Schaapskudde grote hulp bij natuurbeheer  

Dit najaar gaan de schapen vooral op en rond de voormalige paardenrenbaan van Woestduin grazen (5,61 hectare). Boswachter Kees Perquin: “Een kudde zien is indrukwekkend, de honden die de schapen begeleiden, maar juist ook de schapen zèlf: het zijn harde werkers en ze komen precies daar waar machines niet kunnen komen. Als ze klaar zijn met grazen, reizen de schapen weer door naar een ander natuurgebied.” Leyduin behoort tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Perquin geeft aan hoe belangrijk het is dat dit unieke landschap behouden blijft zodat iedereen daar nog jaren van kan genieten.

Beschermen kwetsbare planten en dieren  

De kudde van 250 schapen zal vanaf nu zo’n twee keer per jaar komen grazen om op de buitenplaats droog-schraalland te behouden. Boswachter Kees Perquin: “Dit zijn open en kruidenrijke velden, tamelijk zeldzaam in West-Europa en dus van grote waarde. Helaas komen door de grote hoeveelheid stikstofneerslag steeds méér kwetsbare planten en dieren in het gedrang. Je ziet dat dit droog-schraalland verruigt en verzuurt, er is hoog opgaande vegetatie ontstaan en grassen verdringen de waardevollere soorten. Dat willen we een halt toeroepen. Het is nodig dat de natuur zich kan herstellen, want vlinders, zeldzame planten en andere insecten willen we niet kwijtraken.” De provincie Noord-Holland financiert de werkzaamheden om de natuur te helpen herstellen. 

Schapen Leyduin sept 2021
Aankomst schapen

Schapen zijn prachtig gezicht   

Ben je aan het wandelen of fietsen in dit natuurgebied? Let dan even op, het is een betoverend gezicht die witte schapen in het landschap. “De schapen aaien kan alleen niet, daarvoor moet je naar een kinderboerderij,” vertelt boswachter Perquin. Nederland telt nog zo’n honderd schaapskuddes, die helpen in het natuurbeheer.  

Kees Perquin

Functie

Boswachter Buitenplaatsen & Forten

Kees beheert diverse buitenplaatsen in de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland. Samen met vele vrijwilligers zorgt hij ervoor dat deze gebieden in topstaat blijven, zowel cultuurhistorisch als ecologisch! Zo kunnen wij allemaal blijven genieten van deze gezichtsbepalende en monumentale plekken in Noord-Holland.

Neem contact op
Kees Perquin
© Cees de Jonge
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven