Rondje Pampus 5 september

rondje pampus

Goede doel dit jaar verbetering van de waterkwaliteit

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk organiseert in samenwerking met Swimfantastic en Forteiland Pampus, ‘Rondje Pampus’ onder het motto ‘Natuur beleef je in het water’! Zwemmen in het openwater, speciaal in het IJsselmeergebied, is een unieke natuurbeleving. De natuur in het IJsselmeergebied heeft het moeilijk. De vis- en vogelstand is verslechterd, goede en gevarieerde leefgebieden ontbreken. Zo houden harde dijken trekvissen tegen en is de overgang van zout naar zoet water te abrupt voor ze.
Met dit zwemevent vragen wij aandacht voor de kwetsbare natuur in het IJsselmeergebied als Blauwe Hart van Nederland en voor het belang van schoon en gezond water voor vogels, vissen en mensen.

Zwemmen voor de natuur

Elk jaar gaat een deel van de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar een goed doel, dat bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur in het IJsselmeergebied.
Dit jaar staat ons zwemevent in het teken van plastics in het water en doneren wij aan een onderzoek uitgevoerd door The Great Bubble Barrier, waarbij onderzocht wordt hoe microplastics uit het water gefilterd kan worden. Zo kunnen we de plasticvervuiling effectief tegengaan. The Bubble Barrier is inmiddels in staat om microplastics vanaf 1 mm af te vangen, maar meer onderzoek is nodig om nog kleinere deeltjes uit het water te kunnen halen. Voor het IJsselmeergebied een belangrijke ontwikkeling, want het IJsselmeer is een belangrijke drinkwaterbron voor Noord-Holland.

Rondje Pampus

Zwemmen rond het eiland Pampus is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populair zwemevent waar jong en oud graag aan deelnemen. Dit jaar zwemt – in verband met Corona- een beperkt aantal deelnemers mee en heeft de organisatie het programma moeten aanpassen. Het aanmoedigen van de zwemmers is helaas niet mogelijk, maar zij zullen zich meer dan ooit verbonden voelen met de natuur en het belang van schoon en gezond water.

Krachten bundelen voor het Blauwe Hart

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk initieert en realiseert projecten die de kwaliteit van het IJsselmeergebied helpen verbeteren. Vanuit dit samenwerkingsverband zetten zij zich in voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied. De Coalitiepartners partners: Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, Flevo-landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en PWN werken samen aan een integrale aanpak voor natuur.
De Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Programma Aanpak Grote Wateren zijn voorbeelden van integraal beleid waar de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk nauw bij betrokken is. Het IJsselmeergebied heeft alles in zich om uit te groeien tot hèt Blauwe Hart van Nederland, met water als sterk verbindend thema. Zowel overheden als maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben hierin een rol. Daarom: Krachten bundelen voor het Blauwe Hart!

Cover M3 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven