PWN kiest voor ecologisch groenbeheer duinvalleien

Duinvallei
© Jaco Diemeer

Groenploeg maait duinen van Castricum tot Zandvoort

Onze Groenploeg werkt al ruim 21 jaar voor PWN in de Kennemerduinen en dit jaar hadden we daar meer werk dan ooit. Daar komt per 1 januari 2020 nog een extra groot, en voor de Groenploeg een nieuw gebied, bij: het Noordhollands Duinreservaat. Ook in dit gebied gaan wij een aantal duinvalleien maaien. 

Ecologische onderhoudsopdracht

PWN geeft steeds meer de voorkeur aan uitvoering van het beheer van de duinen door de Groenploeg.  Belangrijkste reden daarvan is dat de Groenploeg met klein materieel werkt en dat veroorzaakt weinig schade aan de duinen waardoor bijzondere duinvegetatie weer kan groeien. Maar ook onze uitgebreide ecologische kennis, de jarenlange goede contacten met deze opdrachtgever en boswachters spelen mee in de gunning van deze opdracht. 

 

Duizendguldenkruid en Parnassia weer terug 

Na het stopzetten van de waterwinning in de Kennemerduinen rond de afgelopen eeuwwisseling, en als gevolg van uitgebreide herstelmaatregelen zoals maaien, plaggen en begrazing, zijn bijna alle soorten van vochtige duinvalleien weer teruggekeerd in dit duingebied. Zo groeien Parnassia, Duizendguldenkruid, Slanke duingentiaan, Moeraswespenorchis en Bitterling nu weer in vrijwel elke duinvallei. Een ongekend succes. 

Groenstart jongeren werken mee aan onderhoud duinvalleien

De Groenstart jongeren werken mee aan de uitvoering van het onderhoud van de duinen.  Voor deze jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben wij, samen met PWN, een opleidingstraject opgezet. Iets waar we enorm trots op zijn. 

Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven