Nieuwe natuur aan het Noordzeekanaal

Naernase Venen
© Cees Hartman
Datum
ma. 4 december 2023

Nauernase Venen blijft groen

Tien jaar geleden werd polder Nauernase Venen nog bedreigd door woningbouw. Onlangs kreeg Landschap Noord-Holland het gebied in erfpacht. Goed nieuws voor de inwoners van Nauerna én voor de natuur. 
Door Annemarie Bergfeld

Eerst een rietlandje, daarachter de polder. Vanuit zijn woonkamer in Nauerna, een kilometer ten noorden van het Noordzeekanaal, kijkt Hans Lalk uit over de groene Nauernase Venen. Onlangs kreeg Landschap Noord-Holland dit gebied in erfpacht. Dat is goed nieuws, vindt Lalk, bestuurslid van de Belangengroep Nauerna. Voor hem, voor de buurtschap en voor de natuur. Tien jaar geleden werd de ruim 16 hectare grote polder nog bedreigd door woningbouw. Dankzij Lalk en tientallen andere bewoners werd dat voorkomen. “In 2013 bleek dat de eigenaar de 
grond had verkocht aan een projectontwikkelaar. Wij stonden op onze achterste benen toen we hoorden dat er plannen voor woningbouw waren. Gelukkig hebben we dat als belangengroep uiteindelijk kunnen afwenden. Deze polder is groen en moet groen blijven. Het is een belangrijke schakel tussen andere natuurgebieden als het Zuiderveen, polder Westzaan en Spaarnwoude aan de overkant van het Noordzeekanaal.” 

Ruige stalmest

De gemeente Zaanstad kocht de polder van de projectontwikkelaar en namens de belangengroep nam Lalk het voortouw om bij de provincie aan te dringen het gebied op te nemen in het Natuurnetwerk Nederland, het netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden. Hetgeen geschiedde. Er werd ook contact gelegd met Landschap Noord-Holland. Juridische haken en ogen kostten de nodige tijd, maar nu is het zover: komend jaar kan Landschap Noord-Holland aan de slag om de natuur in de polder een flinke impuls te geven. “We willen de polder omvormen tot kwalitatief hoogwaardig weidevogelland”, zegt projectleider gebiedsontwikkeling Sofie de Groot. “Naar vochtig grasland met een rijkere biodiversiteit. De pachter van het land boert nu nog intensief en rijdt drijfmest uit voor een hoge grasopbrengst. De drijfmest gaan we in overleg afbouwen en vervangen door ruige stalmest.”

Nieuw leefgebied

Daar blijft het niet bij. Het waterpeil in de greppels moet worden verhoogd, dammen moeten hersteld en er komen drinkplekken voor de koeien. Ook hebben de afgekalfde oevers herstel en versteviging nodig. De projectleider: “We willen graag dat er riet achter de nieuwe beschoeiing gaat groeien. Dat betekent een betere moerasverbinding voor verschillende dieren en mogelijk een goed leefgebied voor de noordse woelmuis.” De werkzaamheden staan gepland voor najaar 2024, na het weidevogelseizoen. De basis voor een mooi nieuw natuurgebied, waar rust voor de vogels voorop staat, is er al. Eenden, ganzen en zwanen rusten er, grutto’s en kieviten leggen er hun eieren. “Maar de aantallen zijn nog klein”, weet Sofie. “Ik hoop dat we over aan aantal jaren een prachtige polder hebben, met mooi begroeide oevers, bloemrijk kruidengrasland en veel broedende vogels.” Landschap Noord-Holland zal ook in gesprek gaan met de bewoners van Nauerna om hen betrokken te houden bij de inrichting van het gebied.” Ook Hans Lalk ziet het toekomstperspectief van Sofie helemaal voor zich én hij heeft er vertrouwen in. “Ik heb Landschap Noord-Holland heel hoog zitten, ik weet dat ze in de hele provincie goed werk doen. Volgens mij is dit de uitgelezen partij om onze polder goed in te richten en te beschermen.” 

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.