Jaarboek Boerenlandvogels 2021 laat een iets beter weidevogeljaar zien

Grutto jongen
© Menno Schaefer
Datum
di. 11 januari 2022

Nog geen reden om opgelucht adem te halen

Jaarlijks geven wij het Jaarboek Boerenlandvogels uit met resultaten van de onderzoeken die het afgelopen jaar voor weidevogels in Noord-Holland zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn in het jaarboek allerlei inspirerende verhalen te lezen over de inspanningen die heel veel vrijwilligers en organisaties organiseren om de boerenlandvogels voor Noord-Holland te behouden. Het jaarboek 2021 is net verschenen en de cijfers laten zien dat 2021 een beter jaar was voor de grutto en andere weidevogels. Het natte en koude voorjaar zorgde voor goede broedresultaten en ook voor voldoende broedsucces bij de grutto. “Na een reeks van magere jaren is dit een opsteker maar het is nog geen reden om opgelucht adem te halen”, zegt Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland.

Zonder boeren en vrijwilligers, geen weidevogels 

Het meetnet weidevogels, de belangrijkste thermometer om de ontwikkeling van de populatie van onze weidevogels te volgen, laat ook dit jaar voor veel soorten een achteruitgang zien. Vooral de steltlopers hebben een veer moeten laten; gelukkig gaat het met de slobeend en gele kwikstaart beter. “De passie van vele vrijwilligers, boeren en organisaties is onmisbaar in de bescherming van boerenlandvogels. Zonder hen zou het niet lukken de weidevogels te behouden”; zegt directeur Ernest Briët. “Ook afgelopen jaar speelden vergaande corona beperkingen ons parten, maar desondanks hebben al deze spelers hun bijdrage geleverd. Daarvoor wil ik mijn waardering en dank uitspreken”, aldus Briët.

De grutto deed het beter in 2021

Het (langjarige) onderzoek naar broedsucces en het aantal kuikens van de grutto dat groot wordt, laat eindelijk een goed jaar zien, voornamelijk in de grotere gebieden met meer dan honderd broedparen. Dat is ook waar het Aanvalsplan Grutto voor pleit. Het plan dat op initiatief van Pieter Winsemius met een groot aantal natuurorganisaties, boeren en overheden is opgesteld, biedt perspectief. Het plan roept op om samen (overheid, boeren, vrijwilligers en natuurorganisaties) de omstandigheden waaronder weidevogels broeden te verbeteren. Dat is mogelijk door het creëren van grote leefgebieden van minimaal duizend hectare. In deze leefgebieden wordt ingezet op een zo goed mogelijk beheer, het verhogen van het waterpeil, het vergroten van de kruidenrijkdom in de graslanden en predatiebeheer en wat ook financieel rendabel is voor de boeren.

Eerste initiatieven Aanvalsplan Grutto in Noord-Holland

Er wordt op een aantal plekken al gewerkt aan de doelen van het Aanvalsplan Grutto. Zo verkent de provincie Noord-Holland in twee gebieden; Zeevang en Amstelland, hoe ze deze zo weidevogel vriendelijk mogelijk kunnen inrichten. Het Landje van Geijsel bij Amstelveen wordt jaarlijks onder water gezet voor de grutto’s, zodat ze veilig kunnen rusten als ze hier vanuit Afrika aankomen. Ook tijdens het broeden worden de vogels beschermd tegen grondpredatoren. Zowel in natuurgebieden als bij agrariërs zijn er in 2021 veel rasters geplaatst om de nesten te beschermen. Naast de weidevogels laten de resultaten van tellingen van akkervogels zien dat onze provincie onder meer belangrijk is voor kievit, scholekster, kneu, patrijs en gele kwikstaart en welke maatregelen voor deze soorten lijken te werken. Ernest Briët: “Door zo optimaal mogelijk samen te werken en kennis onderling te delen is het mogelijk goede resultaten te bereiken. In februari organiseren wij de Inspiratiedag Boerenlandvogels om zo de samenwerking met boeren, vrijwilligers en allerlei andere organisaties verder te versterken”.

Het Jaarboek Boerenlandvogels 2021 is hier te vinden. 

Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven
Cadeau certificaat

Een duurzaam kerstcadeau

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.