​​​​​​​Jaarboek boerenlandvogels 2019

Grutto's op plas-dras / Menno Schaefer
© Menno Schaefer
Datum
di. 7 januari 2020

Alle cijfers van het weidevogelseizoen op een rij

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 (zie download hieronder). Opvallend is dat de negatieve trend van de graspieper, slobeend en gele kwikstaart is gestopt. Ze gaan nu in aantal vooruit. Helaas is er voor de grutto en kievit geen trendbreuk te zien. Deze blijven afnemen in aantal, met name de vrije val van het aantal kieviten baart grote zorgen. De voortplanting is, net als bij scholeksters, het grote probleem. Er komen te weinig jongen groot. Van de vier kernweidevogels is de tureluur een uitzondering: bij deze soort zijn de aantallen in Noord-Holland stabiel. Positieve uitzondering is ook de krakeend die steeds vaker in de Noord-Hollandse sloten is te vinden.

Grutto’s broeden midden in Amsterdam-Noord

We komen meteen na het afsluiten van 2019 met het Jaarboek Boerenlandvogels. In dit jaarboek staat hoe het met de weidevogels en andere vogels van het platteland in Noord-Holland in 2019 is gegaan. Het bevat verschillende artikelen met resultaten van onderzoek, voorbeelden van succesvol weidevogelbeheer, vooruitstrevende boeren en beheer voor akkervogels. Verrassend genoeg blijken weidevogels zelfs midden in Amsterdam Noord – De Wilmkebreekpolder - te broeden. Vrijwilligers en de agrariër doen er alles aan om het broedresultaat in deze polder te verbeteren. De provincie Noord-Holland heeft een aantal kerngebieden voor weidevogels laten doorlichten. Hieruit blijkt dat met name de waterstand in veel gebieden te laag is voor weidevogels.

Meer doen voor akkervogels

Uit het veld komen lang niet altijd negatieve geluiden, neem als voorbeeld de Oterlekerpolder waar boeren samen met vrijwilligers en agrarische collectieven succesvol werken aan een optimaal weidevogelbiotoop. Ook was in 2019 het broedsucces van de grutto in een groot aantal gebieden in Waterland positief. Er kwamen genoeg jongen groot om de populatie in stand te houden in deze regio. De provincie Noord-Holland maakt in het jaarboek bekend dat ze plannen hebben meer te doen voor akkervogels als veldleeuwerik, kneu en velduil door de aanleg van vogel- en wintervoedselakkers. Op Texel en in de Kop van Noord-Holland worden hiermee positieve resultaten behaald. De vegetatie en zaden die op de akker achterblijven, zijn voer en beschutting voor veel zaadetende vogels en muizen. De muizen trekken vervolgens weer uilen en roofvogels aan.

Gouden Grutto

Verder staat er in het Jaarboek een interview met Wes Korrel, boer uit Amstelland. Hij werkt al jaren op een bevlogen en succesvolle wijze aan het behoud van de weidevogels en de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Hij heeft daarvoor in 2019 de Gouden Grutto ontvangen.

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven