Gemeente Castricum krijgt nieuw stuk natuur erbij

Landje van Veldt en Schulpvaart
© Yorinde Diepstraten
Datum
do. 9 februari 2023

Landje van Veldt wordt waterrijk natuurgebiedje

Aan de noordkant van het dorp Castricum ligt een prachtige waterberging: het Gasthuisweidje. Een gebied dat bestaat uit bloemrijke weiden waar bijzondere orchideeën bloeien en waar het stikt van de vogels. Grenzend aan het Gasthuisweidje ligt een perceel voormalig bollengrond, Landje van Veldt genaamd. Wij zijn eigenaar van dit perceel en hebben het gebied omgevormd tot waterrijke natuur waar omwonenden vlakbij huis kunnen wandelen en van de natuur genieten. Boswachter Erwin Schellinger: “De afronding van dit project is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een groot aaneengesloten natuurgebied vanuit de duinen bij Castricum richting het Alkmaardermeer. We wachten met spanning af welke soorten planten en dieren we hier straks gaan zien”.  

Landje van Veldt

Het ‘landje’ ligt westelijk van de waterberging Gasthuisweidje en is bijna 2 hectare groot. Het perceel is al enige jaren bij ons in eigendom. De aankoop is mogelijk gemaakt door donateurs en verschillende fondsen. De gronden hadden een agrarische bestemming totdat wij het plan opvatten dit perceel tussen Schulpvaart en Brakersweg in te richten als waterrijk natuurgebied. Gemeente Castricum was direct enthousiast over het plan en werkte mee aan de realisatie. De gezamenlijke missie was:  natuurwaarden herstellen en het gebied toegankelijk maken voor recreatie en publiek. Het werk is inmiddels afgerond en het  ‘landje’ sluit nu mooi aan op het Gasthuisweidje en de rest van het grotere natuurgebied de Schoonwatervallei waar wij meerdere gebieden beheren.

Wandelen en genieten vlakbij huis

Het Landje van Veldt is toegankelijk via klaphekken voor mensen die vlakbij huis willen wandelen. Erwin Schellinger: ‘Met de gemeente Castricum hebben we plannen gemaakt voor de aanleg van een schelpenwandelpad en een wandelbrug”. Het wandelpad is aangelegd en de zogenaamde kippenbrug die de waterrijke gebieden met elkaar verbindt, is geplaatst. De brug krijgt een voorlopige brugleuning. De definitieve brugleuning stelt de Stichting OerIJ beschikbaar, maar die wordt pas later geleverd. Gedeputeerde Esther Rommel opent op 31 maart a.s. de brug en het wandelpad.

Gasthuisweidje en Schulpvaart

De waterberging Gasthuisweidje is 5 hectare groot en ligt pal langs de oude kronkelige Schulpvaart, de ruggengraat van de Schoonwatervallei. Het gebied werd in 2013 door Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier aangelegd. Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland naar flora en fauna in de hele Schoonwatervallei blijkt dat de kwaliteit van het gebied sindsdien enorm is verbeterd. Boswachter Erwin Schellinger: “Veel soorten die hier van oudsher voorkwamen zien we terugkomen. Ook nieuwe soorten vestigen zich. Het Landje van Veldt is nu nog kaal, maar we wachten met spanning op de eerste planten en dieren die we hier gaan zien”. De natuurgebieden aan de binnenduinrand van Castricum vormen een voorbeeld voor de provincie Noord-Holland voor ontwikkeling van andere gebieden in de provincie.

Stichting Oer-IJ brugleuning

Jos Teeuwisse (Stichting Oer-IJ): ‘De Schulpvaart ligt in de bedding van een voormalige Oer-IJ-geul, dus wij werden direct enthousiast over het initiatief van Gemeente Castricum en Landschap Noord-Holland en wilden graag meewerken. De stichting wil graag de waarden van het Oer-IJ landschap bij bewoners onder de aandacht brengen als waardevol leefgebied. Dus dit is een uitstekende manier om de aandacht te vestigen op het Oer-IJ; in dit geval door een speciaal voor het Oer-IJ gebied ontworpen brugleuning waarmee Oer-IJ geulen worden gemarkeerd. Dit is de eerste brug waar deze leuning geplaatst wordt’.

Het rapport van het onderzoek van de Provincie Noord-Holland is voor de liefhebbers hieronder te downloaden.

Erwin Schellinger

Functie

Boswachter Weidevogelgebieden

Erwin beheert diverse weidevogelnatuurgebieden tussen Castricum en het Alkmaardermeer. Samen met vele vrijwilligers en boeren zorgt hij er voor dat boerenlandvogels er hun plek hebben om veilig groot te worden. Zijn passie gaat ook uit naar historische eendenkooien. Daarnaast geeft hij voorlichting en houdt toezicht om ervoor te zorgen dat iedereen van deze mooie natuur kan genieten.

 

 

 

Erwin Schellinger
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven