Eerste kievitsei in Noord-Holland gevonden

< terug naar overzicht
21 maart 2018

Het eerste kievitsei van Noord-Holland is op 20 maart bij Berkhout gevonden door weidevogelbeschermers de heren Theo Reus uit de Goorn en Feiko Inia uit Berkhout. Zij belden direct met Wim Tijsen van Landschap Noord-Holland om de vondst te laten controleren. Het nestje lag op een maïsland van veehouderij Maatschap Nobel aan de Bobeldijk in de Leekerlanden bij Berkhout (lid Agrarisch Collectief Hollands Noorden).

Dat de weidevogels het moeilijk hebben, blijkt maar weer uit deze vondst. Het is weliswaar het eerste kievitsei gevonden in Noord-Holland, maar na inspectie van Wim Tijsen bleek dat het ei vermoedelijk bevroren is geweest en dat de kievit het nest  heeft verlaten.  

Eerste kievitsei in verlaten nest?

“Vermoedelijk is de kievit door de erbarmelijke weersomstandigheden van afgelopen weekeinde/dagen gestopt met de verdere eileg. Normaal gesproken wordt het nest elke dag aangevuld met één ei tot een totaal van maximaal vier eieren en dan gaat de vogel de eitjes bebroeden.”, aldus Wim Tijsen.  “Dit nest bestond uit één ei en na uitvoering van een aantal testen, heb ik de conclusie getrokken dat het ei in een verlaten nest heeft gelegen en bevroren is geweest. Een vers ei ziet er namelijk anders uit en ligt ook op een andere manier in het nest. Aan het einde van de week, na een tweede observatie van de weidevogelbeschermers, weten we pas echt zeker of het hier om een verlaten nest gaat, als er geen eieren bij zijn gekomen en de kievit niet op het nest zit.”.

Eerste kievitsei 2018 in Nederland

Op 14 maart is in de gemeente Giessenlanden in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei van 2018 gevonden. Deze vondst is om 18.14 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is later op de avond gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen.

Kievit onder druk in Nederland 

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. In combinatie met het afgenomen broedareaal door verdichting van ons landschap. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om (gras)land te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken met voldoende insecten- en bodemleven, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Onderzoek van Sovon en het Vogeltrekstation heeft bevestigd dat de kuikenoverleving van jonge kieviten te laag is. Onderzoek van Landschap Noord-Holland heeft uitgewezen dat op grasland het creëren van situaties met greppel plasdras de vestiging van kieviten bevordert en dat de reproductie op percelen met greppel plasdras hoog genoeg was om de kievitpopulaties in die situaties op peil te houden. 

Vrijwilligers belangrijk voor effectief weidevogelbeheer

Landschap Noord-Holland coördineert en ondersteunt  in de provincie zo’n 950 vrijwillige weidevogelbeschermers en 900 agrariërs bij de weidevogelbescherming. Noord-Holland is één van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland. Vooral in de afgelopen vorstperiode zijn zij zich heel bewust geweest van hun taak door juist niet het veld in te gaan op zoek naar het eerste kievitsei. Met gevoelstemperaturen van –12 á –15C is dat volstrekt onverantwoord en dan doe je als weidevogelbeschermer meer kwaad dan goed. De weidevogels, en zeker ook de kieviten, hebben hun energie hard nodig in een vorstperiode om überhaupt te overleven en voedsel te vinden. Daarbij moet je ze niet verstoren, dat leren weidevogelbeschermers ook. Niet voor niets liepen veel kieviten en scholeksters en ook grutto’s zelfs in bermen en in de buurt van huizen om voedsel en beschutting te vinden.