Eerste aankoop Noord-Hollands Natuurfonds een feit

Directeur Ernest Briët en Boswachter Roelf Hovinga bij aankoop 't Zand
© Dutchphoto
Datum
wo. 11 augustus 2021

Ruim vierduizend natuurliefhebbers kopen samen met ons stuk natuur

De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Daarom startten wij vorig jaar een crowdfundingactie voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur. Met als doel grond aan te kopen en veilig te stellen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Duizenden natuurliefhebbers investeerden in het Noord-Hollands Natuurfonds. Wij zijn enorm blij dat we kunnen melden dat de eerste aankoop een feit is. In ’t Zand, in de kop van Noord-Holland, bij Natuurgebied De Mosselwiel hebben wij ruim 42.000 m2 agrarische grond gefinancierd met geld uit het Natuurfonds. Natuur krijgt hier straks alle ruimte. Zonder hulp van de duizenden donateurs was dat nooit gelukt. Gebiedsmanager Do van Dijck noemt de aankoop: “Ontzettend gaaf. Dit perceel ligt midden in De Mosselwiel. We wilden dit stuk al heel lang hebben. Het kwam te koop en dankzij het Noord-Hollands Natuurfonds konden wij meteen toeslaan.”

Natuurgebied De Mosselwiel

De laatste decennia verwierven wij steeds meer percelen landbouw- en bollengrond rond de 400 jaar oude Eendenkooi ‘t Zand. Die werden omgevormd tot één natuurgebied: De Mosselwiel. Een plasdras gebied met natuurrijke hooilanden en één kletsnat perceel dat natuur (broedende vogels) en waterberging combineert. “Het gebied is één van de laatste weidevogelbolwerken van de gemeente Schagen. Grutto, scholekster, kievit, kluut, visdief, tureluur en verschillende soorten eenden broeden daar. Lepelaar, torenvalk en kiekendief foerageren er”. “Deze eerste aankoop vanuit het Natuurfonds was een ontbrekend puzzelstukje, ”zegt gebiedsmanager Do van Dijck over de ruim vier hectare grond die we konden kopen van de erven van natuurboer Adam de Wit uit ’t Zand. Sinds 1 augustus zijn we officieel eigenaar van de grond en kan het worden toegevoegd aan de ongeveer 55 hectare die natuurgebied De Mosselwiel al telde.

Omvorming nieuw aangekochte hectares naar natuur

Uiteraard willen we zo snel mogelijk aan de slag op de nieuwverworven gronden. Dat vraagt wel om een goede voorbereiding, want het is een uitdagend gebied om te beheren. Eerst gaat een team van boswachters en ecologen zich buigen over de vraag hoe de nieuw aangekochte hectares zo snel mogelijk ‘omgetoverd’ kunnen worden tot volwaardige natuur. Een mogelijkheid is het creëren van karakteristiek kadetjesland: bol oplopende weilanden tussen greppels en sloten. Door daarna niet te bemesten en het maaisel af te voeren, ontstaat een steeds structuurrijkere vegetatie met een rijkdom aan kruiden en planten, prachtige orchideeën, talloze insecten en bijzondere soorten vlinders. Do van Dijck: “Ik verwacht dat deze nieuwe vier hectares over een jaar of vijf niet meer van de rest van De Mosselwiel te onderscheiden zijn”.  

Noord-Hollands Natuurfonds

De eerste aankoop vanuit het Noord-Hollands Natuurfonds is mogelijk gemaakt door donaties van duizenden natuurliefhebbers. Voor € 7,50 euro per m2 kunnen donateurs een stukje natuur veiligstellen. Het Natuurfonds is bedoeld om grondaankopen te financieren en zo de versnipperde natuur in de provincie weer meer volume en veerkracht te geven. Want het is vechten om de ruimte in Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden breiden uit, centra voor distributie en dataopslag worden groter, infrastructuur van wegen verandert en ook duurzame initiatieven als windmolenparken en zonneweides vragen om een plek. Daarom willen wij  zo snel mogelijk nog meer gebieden aankopen om zo meer natuur veilig te stellen voor de eeuwigheid. De crowdfundingactie blijft doorlopen. Iedereen die wil kan investeren.   

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland moet de terugloop van het areaal aan natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit stoppen. Natuurgebieden worden vergroot en met elkaar verbonden door tussenliggende gronden aan te kopen en als natuurgebied in te richten. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en zijn populaties minder kwetsbaar. De realisatie van het NNN is een verantwoordelijkheid van de provincie, maar wij dragen ook graag zelf een steentje bij. Alle percelen in natuurgebied De Mosselwiel zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent dat een deel van de aankoopkosten door de provincie vergoed wordt. Do van Dijck: ‘Én dat geeft ons ruimte om alweer vooruit te kijken naar een volgende aankoop’.

Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven