Duizenden natuurliefhebbers kopen grond bij Callantsoog

Luchtfoto nieuwe aankoop Natuurgebied Zandpolder
© Guillaume Groen
Datum
do. 31 augustus 2023

Ontbrekende schakel in Natuurgebied Zandpolder

De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Daarom startten wij in 2020 een crowdfunding actie voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur. Met als doel samen met natuurliefhebbers grond aan te kopen en voor altijd veilig te stellen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Duizenden natuurliefhebbers investeerden in het Noord-Hollands Natuurfonds en in 2021 en 2022 werden de eerste twee aankopen gedaan. Daar komt nu een derde bij.  In de binnenduinrand vlakbij Groote Keeten, op een strategische plek in Natuurgebied Zandpolder, is in augustus 4 hectare landbouwgrond aangekocht. Met deze aankoop ontstaat een aaneengesloten natuurgebied. Op 1 oktober a.s. kunnen mensen die geld hebben gegeven voor het Noord-Hollands Natuurfonds een kijkje nemen in Natuurgebied Zandpolder. 

In de toekomst een aaneengesloten gebied

In de afgelopen 20 jaar werkten wij in de Zandpolder langzaam maar zeker aan de ontwikkeling van een prachtig natuurgebied. Kale akkers en bollenvelden maakten plaats voor bloemrijke graslanden, lage duintjes en ondiepe plassen. In totaal bestond het Natuurgebied Zandpolder al uit vijf delen met een totale oppervlakte van 25 hectare. Met de nieuwe aankoop komt daar een zesde deel bij dat bestaat uit twee percelen landbouwgrond én de bijbehorende boerderij. Hierdoor kan het natuurgebied worden uitgebreid tot één aaneengesloten gebied. “Hoe dit zesde deel eruit gaat zien, daarover denken we nu nog na’, zegt boswachter Tim Zutt. ‘Het belangrijkste voor nu is dat we dankzij de financiële steun van duizenden natuurliefhebbers dit stuk land veilig hebben kunnen stellen. En dat is fantastisch nieuws. Binnenkort gaan we aan de slag met de uitwerking van een plan om van de percelen natuur te maken en te integreren bij de rest van het gebied’.

Belangrijk leefgebied bijzondere orchideeën en talloze kustvogels

Natuurgebied Zandpolder is een belangrijk leefgebied voor vele soorten flora en fauna. De zandgrond en het kwalitatief goede kwelwater vanuit de nabijgelegen duinen vormen een ideale voedingsbodem voor de ontwikkeling van een rijk plantenleven. Vooral het aantal wilde orchideeën is duizelingwekkend. Inmiddels zijn al negen verschillende soorten waargenomen. Én het gebied is in korte tijd een belangrijk leefgebied geworden voor vogels. Ze komen naar de ondiepe plassen om er te rusten, eten te zoeken en te werken aan het nageslacht. In het broedseizoen is het hier een drukte van jewelste. Honderden kokmeeuwen en visdiefjes vliegen heen en weer naar zee om voedsel te brengen naar de jongen op de eilandjes in de plassen. In het najaar is Natuurgebied Zandpolder een populair gebied bij trekvogels. Het gebied is in die periode van het jaar een belangrijke tussenstop. Vogels komen hier op adem na een lange reis en vinden voedsel in de slijkige oevers.

Zandpolderdag

Wandelen door ’eigen’ stukje natuur

 

Op zondag 1 oktober brachten honderden donateurs een bezoek aan de nieuwe aankoop in Natuurgebied Zandpolder. Boswachters en ecologen gaven uitleg over onze plannen voor de toekomst.

 

Lees meer

Noord-Hollands Natuurfonds

Voor € 7,50 per m2 kunnen natuurliefhebbers een stuk grond veiligstellen om natuur van te maken. Met financiering vanuit het fonds werd in 2021 een eerste aankoop gedaan bij het dorp ’t Zand van ruim 4 hectare. Een tweede aankoop van bijna 5 hectare volgde in 2022. Deze keer in de Zuurvenspolder bij Bergen. Het Natuurfonds is bedoeld om grondaankopen te financieren en zo natuur veilig te stellen voordat het verloren gaat aan nieuwe bebouwing als distributiecentra, dataopslag en wegen. Door eigenaar van de grond te worden, is het makkelijker om de natuur voor de eeuwigheid te beschermen. Wij beheren inmiddels al 100 natuurgebieden, verspreid in alle uithoeken van de provincie. De crowdfunding actie blijft doorlopen. Iedereen die grond wil kopen kan dat doen via de website van Landschap Noord-Holland www.nhnatuurfonds.nl

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven