Bloeiende bermen voor bijen langs A5

Groenbeheer gemeenten ecologisch orchideeen
© Rene Pannekeet

Meer nestgelegenheid en voedsel voor bijen

De Nederlandse wilde bijen worden ernstig bedreigd en dat terwijl bijen cruciaal zijn voor onze voedselvoorziening. In Noord-Holland worden daarom via Nederland Zoemt de komende jaren 134 nieuwe bijen plekken gerealiseerd. Eén van die plekken is een talud langs de Westrandweg A5 in Amsterdam West. Langs dit stuk van de A5 zijn de bermen dit voorjaar ingericht om bijen van voedsel te voorzien en nestgelegenheid te bieden. Een bijzonder project voor Noord-Holland, opgestart op initiatief van Flower Power @ Tuinen van West uit Amsterdam. Vanaf nu bloeien in de bermen langs de A5 van februari tot laat in oktober de prachtigste bloemen en struiken. Dat betekent voedsel genoeg voor bijen! Voor nestelende bijen zijn zogenaamde plagplekken (open zanderige plekken) aangelegd.

Uniek project en prachtige samenwerking

De inrichting van bloeiende bermen voor bijen langs de A5 is het resultaat van een prachtige samenwerking tussen vrijwilligers, ondernemers, weg- en natuurbeheerders. Flower Power @ Tuinen van West heeft samen met de ondernemersvereniging Tuinen van West (ecologisch beheer), Rijkswaterstaat (wegbeheerder) en Landschap Noord-Holland (ontwerp inrichtingsplan & coördinatie Nederland Zoemt) een project opgezet waarbij de bermen zijn omgetoverd tot zoemende bijenbosjes met plagplekken voor bodem nestelende bijen. Het merendeel van de bijensoorten nestelt namelijk in open zandgronden waar ze voor het nageslacht zorgen. Verschillende vrijwilligers van Flower Power @ Tuinen van West maken jaarlijks de plagplekken voorzichtig vrij van onkruid en zwerfafval zodat bijen hier voldoende ruimte krijgen. Het zou mooi zijn als meer weg- en bermbeheerders dit initiatief volgen zodat zoveel mogelijk bermen langs wegen in Noord-Holland de bijen een fijne ‘bed & breakfast’ bieden.  

Voldoende voedsel voor bijen door slimme inrichting

Bij het planten van de bermen langs de A5 is bewust gekozen voor bloeiende soorten planten en struiken vanaf het vroege voorjaar (februari) tot het late najaar (oktober). Zo is er altijd voedsel genoeg voor bijen. Met de bosjes zijn windluwe plekjes gecreëerd waardoor de temperatuur daar iets hoger ligt. Vlinders en wilde bijen gedijen hier goed en vinden zo makkelijker voedsel. En andere zoogdieren en vogels profiteren mee. De bosjes zijn namelijk ook interessant voor muizen, marters, egels en allerlei soorten vogels. Rijkswaterstaat past op deze plek ecologisch bermbeheer toe. Ecologisch beheer en onderhoud hoeft namelijk niet duurder te zijn dan regulier beheer. In de bermen langs de A5 groeit gras dat een keer per jaar werd gemaaid. Nu wordt het sinus maaien toegepast op het gras (gefaseerd maaien op natuurlijke wijze) en staan er bosjes en struiken die eens per vijf jaar worden gesnoeid. Zo kan het ook!

Nederland Zoemt

Het project langs de A5 is financieel mogelijk gemaakt door Nederland Zoemt een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Het aantal nestplekken voor bijen verdwijnt in rap tempo.  

Meidoornzandbij / Nature in Stock
© Nature in Stock
Meidoornzandbij

Martijn Struijf

Functie

Projectmedewerker

Martijn Struijf houdt zich bezig met de Bijenlinie, diverse projecten in Haarlem, Gezond Natuur Wandelen in Noord-Holland en broedvogel- en weidevogelinventarisaties. Ook geeft hij excursies en presentaties en zet zich in voor de bescherming van weidevogels. Zijn kennis behelst - maar beperkt zich niet tot – zoogdieren, vogels, reptielen en insecten. Met specifieke vragen over dassen, otters, muskusratten, dagvlinders, BIJvriendelijke maatregelen en het aanleggen van broeihopen voor ringslangen kun je bij Martijn terecht.

Neem contact op
Martijn Struijff
© Cees de Jonge
Cover magazine 3. LNH

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Kerkemeertje

1 miljoen m2 natuur erbij in Noord-Holland

Te vaak verliezen we onze groene omgeving. Het is tijd om de natuur in Noord-Holland meer ruimte geven. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk veilig voor de toekomst.