Bezwaren tegen zandwinning IJsselmeer

IJsselmeer
© M. Schaefer

Zorgen over IJsselmeergebied

Als coalitiepartner in het Blauwe Hart Natuurlijk werken we samen aan een duurzaam IJsselmeergebied. In dit grootste zoetwatergebied van Europa wil Zandwinbedrijf Smals een werkeiland met een fabriek bouwen, pal voor de kust van Gaasterland. De bedoeling is om vanuit daar dertig jaar een oppervlak van ruim 200 hectare tot zestig meter diepte af te graven. Niet alleen verdwijnt hiermee het open landschap, het is leefgebied van vissen en vogels. Ook over de gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit zijn zorgen. De weerstand tegen de zandwinningsplannen op deze plek groeit.

Het zandwinningsplan gaat voorbij aan de waarden van het IJsselmeer: stilte, openheid, leegte en duisternis. Het beheerplan Natura2000 IJsselmeergebied geeft duidelijk weer dat op deze plek zandwinning ongewenst is. Juist vanwege haar bijzondere natuurwaarden, cultureel erfgoed en haar weidse landschap vinden wij het belangrijk het IJsselmeergebied vitaal en gezond te houden, voor nu en later. Bewoners uit Gaasterland maakten een korte documentaire waarin ze aangeven waarom ze geen zandwinning voor de kust willen. De Gaasterlandse vereniging Bosk en Greide startte een petitie om gemeente De Fryske Marren op te roepen om de natuurbestemming van het IJsselmeer niet te wijzigen. Natuurmonumenten diende begin dit jaar een zienswijze in tegen het huidige plan. De Provincie Fryslân heeft laten weten de bezwaren naast zich neer te leggen.

Begin februari 2019 liet de gemeentefractie van de Friese partij FNP weten dat het tegen een bestemmingsplanwijziging zal stemmen, die nodig is voor de bouw van een zandfabriek in het IJsselmeer. Daarmee ontbreekt een meerderheid voor het wijzigen van de bestemming van natuur naar industrie en dat is goed nieuws. De waarden van natuur en landschap en het belang dat de inwoners van Gaasterland daaraan hechten komen daarmee tot hun recht. Woensdag 13 februari 2019 stemt de gemeenteraad over de bestemmingsplanwijziging. De stemmen van de collegepartij  FNP zijn doorslaggevend voor het besluit.

Op de website van It Fryske Gea kun je meer achtergrond lezen.  Ben je het niet eens met de komst van industriële zandwinning op deze locatie? Teken de petitie!

Magazine nr. 2

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het zomernummer lees je alles over lepelaars, libellen en de wolf. Met fietsroute (23 km) door de veenweiden bij Spaarnwoude.

Naar boven