47.550 m2 grasland aangekocht in Zuurvenspolder bij Bergen

aankoop grond zuurvenspolder
Datum
do. 10 november 2022

Eerste stap naar nieuw natuurgebied bij Bergen

De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Daarom startten wij in 2020 een crowdfunding actie voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur. Met als doel grond aan te kopen en veilig te stellen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Duizenden natuurliefhebbers investeerden in het Noord-Hollands Natuurfonds. Een eerste aankoop werd gedaan in 2021 bij het dorp ‘t Zand. Wij kunnen nu melden dat de tweede aankoop een feit is. In de Zuurvenspolder bij Bergen hebben we ruim 47.550 m2 agrarische grond gefinancierd met geld uit het Natuurfonds. Boswachter Tim Zutt: “Deze aankoop is een belangrijke stap naar een nieuw natuurgebied bij Bergen. Weliswaar nog geen NNN, maar we hopen die toekenning snel te krijgen”.

De Zuurvenspolder, authentiek en onaangetast

De Zuurvenspolder ligt tussen het dorp Bergen en de provinciale weg naar Den Helder (N9). De polder is 137 hectare groot en is verdeeld in percelen van verschillende eigenaren. Samen met omwonenden, verenigd in de Stichting Zuurvenspolder, willen wij hier één groot, aaneengesloten natuurgebied realiseren. De aankoop van bijna 5 hectare grond in deze polder is een belangrijke eerste stap. Wat deze polder zo bijzonder maakt, is dat hier de oude polderstructuur en de openheid eeuwen lang behouden is gebleven. Hier heeft geen ruilverkaveling plaatsgevonden en is de polder nog nagenoeg hetzelfde als in de 17e eeuw. In de polder is bijzondere flora en fauna te vinden. Zo broeden er onder andere ijsvogels en vind je hier nog de beschermde rugstreeppad.

Initiatief Stichting Zuurvenspolder

Het initiatief voor het nieuwe natuurgebied kwam van een aantal buurtbewoners (Gerry Hurkmans en Raymond van Splunder), verenigd in de Stichting Zuurvenspolder. Overtuigd van het feit dat deze bijzondere, historische polder nooit verloren mag gaan, riepen zij onze hulp in. Gerry Hurkmans: ”Het was belangrijk om Landschap Noord-Holland aan te haken. Zij hebben de kennis en expertise in huis als het gaat om natuurontwikkeling en ecologisch beheer”. Samen gingen we aan de slag met het maken van een toekomstplan voor de polder. Ook de gemeente Bergen, omwonenden en boeren zijn betrokken bij het initiatief. Raymond van Splunder: “We willen graag meer ruimte bieden in de polder aan biodiversiteit door bloemrijke, vochtige hooilanden te creëren en droog kruidenrijk grasland aan te leggen. Mensen kunnen hier nu al heerlijk wandelen en van de natuur genieten. Dat wordt straks nog mooier”.

Toekenning Natuurnetwerk Nederland (NNN) belangrijk

Voor de realisatie van een groot aaneengesloten natuurgebied is het belangrijk dat de Zuurvenspolder wordt toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat geeft niet alleen (wettelijke) duidelijkheid, er komen dan ook gelden beschikbaar voor inrichting van het gebied en voor adequaat natuurbeheer. Tim Zutt; ”Voor het stuk grond dat wij nu in eigendom krijgen, is een verzoek ingediend bij de Provincie Noord-Holland. Hiermee zetten we de eerste stap om gronden in de Zuurvenspolder toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. We verwachten de toekenning in de zomer 2023 te ontvangen”.

Noord-Hollands Natuurfonds

De aankopen vanuit het Noord-Hollands Natuurfonds zijn mogelijk gemaakt door donaties van duizenden natuurliefhebbers. Voor € 7,50 euro per m2 kunnen donateurs een stukje natuur veiligstellen. Het Natuurfonds is bedoeld om grondaankopen te financieren en zo natuur veilig te stellen voordat het verloren gaat aan nieuwe bebouwing als distributiecentra, dataopslag en wegen. Door eigenaar van de grond te worden, is het makkelijker om de natuur voor de eeuwigheid te beschermen. Landschap Noord-Holland beheert inmiddels al bijna 100 natuurgebieden, verspreid in alle uithoeken van de provincie. De crowdfunding actie blijft doorlopen. Iedereen die grond wil kopen kan dat via de website van Landschap Noord-Holland doen op www.landschapnoordholland.nl/natuurfonds.

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M1 2024 liggend

Heb jij het lentenummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.