2023 was een beter jaar voor weidevogels

Grutto
© Hans Brinks
Datum
wo. 10 januari 2024

Weidevogels beschermen is topsport

Wij publiceren jaarlijks het jaarboek boerenlandvogels met daarin de broedresultaten van het laatste broedseizoen en allerlei interessante onderzoeken.  Vrijwilligers, boeren en talloze organisaties zetten zich ieder jaar vol zorg en passie in voor bescherming van boerenlandvogels in Noord-Holland. Honderden vrijwilligers tellen de nesten, aantallen eieren en de kuikens die uitvliegen. Ook de provincie Noord-Holland volgt via het provinciale meetnet de ontwikkelingen van de broedvogels op de voet. Veel mensen zijn bezig met het creëren van de beste leefomstandigheden voor de vogels. Het weer en de aanwezigheid van roofdieren kan roet in het eten gooien. Wij kijken terug op een redelijk goed jaar voor boerenlandvogels waarbij de dalende lijn in aantallen broedparen zich helaas wel voortzet. De resulaten van alle tellingen en onderzoeken zijn terug te vinden in het jaarboek 2023 dat net uit is. Het jaarboek is onderaan deze pagina te downloaden.

Algemene conclusies in jaarboek boerenlandvogels 2023

Door een nat voorjaar konden vogels genoeg voedsel vinden tijdens de broedtijd en door de natte omstandigheden waren voldoende insecten te vinden voor opgroeiende kuikens. In juni zorgde droogte voor slechte bereikbaarheid van voedsel voor volwassen vogels. Helaas laat het onderzoek via het provinciale meetnet zien dat ook in 2023 aantallen broedparen van steltlopers als grutto en kievit verder achteruit gaan.  Gelukkig gaat het met slobeend, krakeend, graspieper en gele kwikstaart beter.  

Uitbraak vogelgriep 

Het weidevogelseizoen 2023 begon met een uitbraak van vogelgriep bij het Landje van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel. Een belangrijk aankomstgebied voor de grutto, andere steltlopers en eenden. De sterfte bleef beperkt tot kokmeeuwen. Door deskundige adviezen en inzet van onze medewerkers en vrijwilligers heeft de ziekte zich niet verspreid onder de grutto’s.

Positief nieuws

Het jaarboek boerenlandvogels bespreekt een aantal positieve ontwikkelingen. Bas Rüter (directeur Landschap Noord-Holland) ‘Hoopvol is dat er nog steeds gebieden zoals in Amstelland zijn waar door samenwerking tussen boeren, terreinbeheerders en jagers een goed resultaat wordt behaald. Daar kunnen we van leren. Een natuurvriendelijke bedrijfsvoering met duidelijke doelen en monitoring én een gezonde economische toekomst voor het boerenbedrijf zijn daarbij essentieel’. Zo heeft een opvallend aantal boeren en vrijwilligers gewerkt aan het plaatsen van broedplatforms voor scholeksters. Het eerste jaar gaf een bemoedigend resultaat. Het weidevogelgebied De Kampen in de Eempolder laat een goed seizoen in aantallen broedparen zien. De waterhuishouding op orde krijgen is daar nog wel een uitdaging. Wieringen is zo langzamerhand een paradijs voor de patrijs. De populatie patrijzen is stabiel een uitdaging is de ontwikkeling van een goed doordacht plan voor beheer van de gebieden waar de patrijzen zich vestigen. 

Interessante onderzoeken

Het jaarboek boerenlandvogels 2023 laat een aantal interessante onderzoeken zien die in 2023 zijn gedaan of afgerond. Denk aan een onderzoek met gezenderde grutto’s dat inzicht geeft in individueel gebruik van de vogels van broedgebiedenDit jaar is de doorwaadbaarheidsmeter, deze meet de dichtheid en toegankelijkheid van een gebied voor kuikens, doorontwikkeld.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.