Razende Bol

Wadden
  • Activiteitscategorie
    Varen
  • Activiteitscategorie
    Vogels kijken
Razende Bol
© Dutchphoto
Wadden

Onbewoond eiland in beweging

De Razende Bol is een bijzondere parel in de verzameling natuurgebieden die we beheren. Sinds enkele jaren zijn we verantwoordelijk voor het natuurbeheer op deze zandplaat die ook wel als Noorderhaaks door het leven gaat. De zandplaat staat voortdurend onder invloed van stroming en wind. De ligging verandert dan ook steeds. Langzaam schuift de Razende Bol op in de richting Texel.

Rust voor vogels, ruimte voor mensen

Omdat deze zandplaat in het zomerhalfjaar regelmatig door recreanten wordt bezocht zijn we door Rijkswaterstaat gevraagd toezicht te houden. Belangrijkste onderdeel van ons werk is het handhaven van de rust en de bescherming van de broedende vogels en rustende zeehonden. De noordzijde van de Razende Bol is van 15 mei tot 1 november voor bezoekers afgesloten. 

Zeehonden worden hier geboren

Een groot deel van het jaar komen hier geen mensen. Door de rust is het een plek waar veel vogels verblijven. Ook is het een eldorado voor zeehonden. Er komen gewone zeehonden en grijze zeehonden voor, tot wel 350 exemplaren. Grijze zeehonden gebruiken het eiland om jongen te werpen en te zogen. De twee soorten zeehonden werpen hun jongen op verschillende tijden in het jaar. De grijze in de winter en de gewone werpt en zoogt in de zomer. De dieren hebben tijdens de zoogtijd absolute rust nodig. Elke verstoring kan een drama voor een jong betekenen, vooral als de moeder vanwege een verstoring niet meer terugkomt om te zogen. Rust op de Razende Bol is daarom erg belangrijk.

Verbodsbordje

Bezoekersinformatie

Razende Bol
© Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

Nestelende vogels op de Razende Bol

Bijna het hele jaar is de Bol een welkome tussenstop voor grote aantallen trekvogels. Bijvoorbeeld meeuwen, eidereenden, aalscholvers, slechtvalken, wulpen, bonte- en drieteenstrandlopers. In de lente, zo tegen de zomer, is de Razende Bol de perfecte plek voor een aantal kustvogels om hun jongen groot te brengen. Het zijn kwetsbare soorten, die het overal op het wad en langs de kust moeilijk hebben. Het effect van verstoring is groot. Het gaat om de bontbekplevier (foto), scholekster en de dwergstern. 

Bontbekplevier
© Menno Schaefer

Zeldzame dwergstern

De dwergstern is het kleine neefje van de visdief. Ze broeden hier vooral op stille stranden. En omdat die er bijna niet meer zijn, heeft dit pittige vogeltje het moeilijk. Op de Razende Bol vinden ze de rust wel. Als iedereen mee werkt ......
De nesten en zelfs de jonge dwergsterns zie je bijna niet. Let daarom op alarmerende vogels. Ze zijn ontzettend schuw als ze zitten te broeden. Je verstoort ze dus makkelijk.

Dwergstern / Daan Schoonhoven BB
© Daan Schoonhoven BB

Kraamkamer voor zeehonden

Op de noordzijde van de Razende Bol verblijven vaak grote groepen zeehonden. Zowel gewone als grijze. De grijze zeehond werpt daar in de winter ook jongen. De noordkant van de Bol is daarom aangemerkt als 'verboden gebied voor bezoekers'. Het is een zogenaamd artikel 20 gebied. Ook vogels profiteren daar van de rust. 
Tip: als een zeehond zich opricht omdat mensen te dichtbij komen, is dat een signaal om om te keren. De volgende reactie van de zeehond is vluchten naar zee. Deze verstoring moet voorkomen worden!

Zeehond / Menno Schaefer
© Menno Schaefer

Samenwerking

Om de natuur op de Razende Bol te beschermen werken we sinds 2012 samen met Rijkswaterstaat. Doel is door voorlichting schade aan de natuur te voorkomen. We doen dit op de wal, maar ook op het eiland als er veel bezoekers op de Razende Bol zijn. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland zijn allerlei communicatiemiddelen ontwikkeld in het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.