Huisduinerpolder

Water & Moeras
  • Activiteitscategorie
    Fietsen
  • Activiteitscategorie
    Vogels kijken
  • Activiteitscategorie
    Wandelen
Huisduinerpolder / Koos Leek
© Koos Leek
Water & Moeras

Een toevluchtsoord voor wadvogels

De Huisduinerpolder is een rustig weidegebied met een paar moerasjes. Het stukje polder werd voorheen gebruikt voor kleiopslag, maar is nu vooral bedoeld als hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. Kustvogels als paarse strandloper, drieteenstrandloper, tureluur en steenloper zoeken bij laagwater voedsel aan de zeekant van de dijk. Maar bij hoogwater komen ze naar deze polder. Andere vogelsoorten zoals waterhoentjes, sneeuwgorzen en rotganzen komen hier ’s winters naar voedsel zoeken. In het voorjaar zijn hier weer andere vogels actief, kleine karekiet, tureluur en slobeend bouwen hier hun nest. Zo komen er door het jaar heen veel verschillende vogelsoorten in dit gebied. De Huisduinerpolder is een hoogwatervluchtplaats, broedgebied en foerageerplaats in één. In het gebied groeien ook nog eens bijzondere planten zoals watermunt. 

Ga er zelf eens kijken

Je kunt af en toe even langsfietsen om het gebied en de prachtige vogels te bezichtigen. Je kunt het gebied goed overzien vanaf de Grasdijk, maar ook vanaf de Helderse Zeewering.  Daarnaast kun je ook een kijkje nemen bij vuurtoren Lange Jaap, dit is de hoogste gietijzeren vuurtoren van Europa. 

Rietzanger / Menno Schaefer
© Menno Schaefer

Bezoekersinformatie

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.