Insectenmonitoring

Zwartkopvuurkever
© Zwartkopvuurkever

Verbetering beheer van het openbaar groen voor versterking biodiversiteit 

Een vraag waar u als beheerder van openbaar groen vaak mee worstelt is: Hoe verbeter ik nu het beheer van het openbaar groen zodat ik de biodiversiteit in de gemeente versterk? Onze adviseurs kunnen u helpen met  het beantwoorden van deze vraag.

Aanpak

Monitoring van flora en een beperkt aantal insectengroepen biedt inzicht in de kwaliteit van bermen en groenstroken. Gaat het om struweel en houtopstanden dan bieden inventarisaties van broedvogels en zoogdieren inzicht. Wij voeren inventarisaties altijd uit volgens de geldende protocollen, zodat ook als een andere partij deze uitvoert, er toch een trend kan ontstaan. Door het verzamelen van gegevens over het voorkomen van verschillende soortgroepen kunnen we uitspraken doen over de kwaliteit van uw openbaar groen en u een goed advies geven over het te voeren beheer.

Onze medewerkers zijn expert in de volgende soortgroepen: flora, dagvlinders, zweefvliegen en wilde bijen, vogels, vleermuizen en andere zoogdieren.

Eindresultaat

Na de inventarisatie ontvangt u voorstellen voor een aangepast beheer dat resulteert in een grotere bloemenrijkdom. Onze adviseurs maken gebruik van wetenschappelijke monitoringsystemen en zijn expert op hun eigen vakgebied. U krijgt de resultaten van de monitoring in een overzichtelijk rapport, een mooi document dat u kunt gebruiken richting stakeholders zoals gemeenteraad, bestuur of omwonenden. Het rapport bevat aanbevelingen die u weer kunt gebruiken bij het groenbeheer in de toekomst. Hierop reageert vervolgens de insectengemeenschap. Door inventarisatie van zweefvliegen, wilde bijen en dagvlinders kunnen we uitspraken doen over de effectiviteit van uw ecologisch beheer.

Zo werken we samen structureel en meetbaar aan een betere biodiversiteit.

Monstername insecten Noordwesthoek
Monstername insecten door een van onze medewerkers
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven