Betrekken bij Groen Fonds

Geld voor vrijwilligers met goede ideeën

Vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De Provincie Noord-Holland stelt in 2017 € 45.000 beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Samenwerkingsprojecten tussen groene en niet-groene organisaties krijgen voorrang. Doel van het fonds is het stimuleren van vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie. Aanvragen kunnen tot 12 april 2017 ingediend worden. De uitslag wordt uiterlijk 25 april bekend gemaakt.

Bijdrage aanvragen

Het fonds wil de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Ook het beheer van natuurgebieden en het opleiden van vrijwilligers zijn voorbeelden. Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt hiermee partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te verbinden met partijen buiten de groene sector. Bekijk de voorwaarden en vul het formulier in. Ze staan onder dit bericht. 

Wie voeren het programma uit?

De samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO) voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. In het TBO zitten: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.