Betrekken bij Groen

Betrekken bij Groen is een gezamenlijk programma van de terreinbeherende organisaties (TBO's) dat de actieve betrokkenheid van mensen bij groen helpt vergroten. De provincie Noord-Holland heeft de TBO's gevraagd om een werkplan Betrekken bij Groen op te stellen en dat staat hieronder.

Geld voor goede ideeën van innovatieve groene vrijwilligers

In het werkplan staat ook dat er in 2018 weer € 45.000 beschikbaar is voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van 15 februari tot 15 maart 2018 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de efficiency van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Meer jongeren in de natuur

Ook in 2018 heeft het fonds speerpunten. Projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een zorginstelling en een heemtuin. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage. Ook projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of verhoging van de efficiency of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken meer kans. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. 

14.000 betrokken natuurvrijwilligers in Noord-Holland

Elk jaar zetten ruim 14.000 vrijwilligers in Noord-Holland zich actief in voor het behoud van natuur en recreatieterreinen, het versterken van de biodiversiteit en het toegankelijk maken van de gebieden. Bijna 4.000 vrijwilligers helpen structureel mee bij het beheer van deze terreinen. Ruim 2.500 vrijwilligers nemen kinderen en volwassenen op excursie mee de natuur in of geven uitleg op scholen. Nog eens 2.600 mensen helpen bij onderzoek en bescherming. Zij beschermden bijvoorbeeld nesten van weidevogels, bouwden uilenkasten of zetten padden over een weg. Zo'n 5.000 mensen steken één dag de handen uit de mouwen. Zij doen bijvoorbeeld mee aan de Natuurwerkdag, volgen een maatschappelijke stage of organiseren een bedrijfsuitje in het groen. Samen deden deze vrijwilligers het werk van 561,5 fulltime krachten. 

Wie voeren het programma uit?

De samenwerkende Terreinbeherende Organisaties (TBO) voeren het programma Betrekken bij Groen uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. In het TBO zitten: Amsterdamse bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.