Beheerplan openbaar groen en natuur

Openbaar groen en natuur
© Henk van Bruggen

Een slim plan dat aansluit bij uw wensen 

U bent eigenaar van een omvangrijk (natuur)gebied, openbaar groen, een recreatiegebied, een bedrijventerrein of juist een klein stuk grond en u wilt het beheer van dat gebied verbeteren, wijzigen en in een plan vastleggen. Een realistisch plan, met ecologische doelstellingen dat aansluit bij uw beheerbegroting en dat goed uitvoerbaar is tegen een aantrekkelijk tarief. Kansen voor natuur en biodiversiteit worden maximaal benut en beheerkosten blijven op een slimme manier zo laag mogelijk.

Natuurlijke zaken: dé expert voor uw ecologisch groenbeheer

Vanuit Landschap Noord-Holland nemen wij 80 jaar ervaring mee met het beheer van 96 eigen (eigen) natuurgebieden. Dat maakt ons uniek. Er is geen andere organisatie in onze regio met zoveel gebiedskennis en ervaring die u in kunt zetten voor uw terrein of gebied. Onze experts maken beheerplannen voor natuurbeheerders, openbaar groen van gemeenten en recreatieschappen. En voor buitenplaatsen, bedrijventerreinen of voor particuliere tuinen en landgoederen. Bij ons krijgt natuur altijd de beste kans. U ontvangt een plan dat klimaatbestendig is en waarin rekening wordt gehouden met cultuurhistorische of landschappelijke inpassing. Met als doel: meer biodiversiteit zoals (weide)vogels, bloemen, vlinders en bijen.

Voordelen Natuurlijke Zaken:

Als u Natuurlijke Zaken inschakelt ontvangt u een deskundig en compleet beheerplan dat ‘bestek gereed’ direct uitvoerbaar is. Een plan dat is gemaakt door experts op het gebied van ecologie, landschap en cultuurhistorie. En een plan dat rekening houdt met uw budget of begroting. Waar mogelijk kiezen we voor slimme, goedkopere oplossingen. Ook voor het beheer van recreatievoorzieningen en cultuurhistorische elementen. 

 

Martijn Korthorst

Functie

Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge

Aanpak beheerplan voor meer natuur en biodiversiteit

Als u contact opneemt met onze expert, dan komt hij bij u langs voor een gesprek. Hij inventariseert uw wensen en behoeften en gaat  aan de slag met het maken van een plan van aanpak. De expert combineert zijn kennis op het gebied van natuur, recreatie, materiaal en machines voor een gedragen beheerplan. Het plan van aanpak kan verschillende onderdelen bevatten, zoals:

  • het betrekken van omwonenden bij het beheer van uw gebied, 
  • een planning,
  • het inschakelen en begeleiden van vrijwilligers,
  • een stakeholderanalyse en
  • een offerte. 

Na opdrachtverstrekking voert een ervaren projectleider uw project uit.

Roelf Hovinga
© Cees de Jonge

Ontvang tips van de boswachter

Onze boswachters kennen de mooiste plekjes. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand tips en routes om de Noord-Hollandse natuur te ontdekken.

Naar boven
Weekendje in de natuur

Maak kans op een weekendje in de natuur

Wil jij er even lekker tussen uit? Maak kans op een weekendje weg in de Nederlandse natuur.