Exotenbestrijding voor terreineigenaren

Berenklauw
© Henk van Bruggen

Stop woekering van invasieve exotische plantensoorten

U herkent het vast. Als terreineigenaar heeft u er regelmatig mee te maken: de invasie van exotische planten. Zij zijn door menselijk handelen in Nederland terecht gekomen en verdringen inheemse soorten door hun vestiging en verspreiding. De bekendste voorbeelden zijn reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, amerikaanse vogelkers, rimpelroos of cotoneaster. Of in het water waternavel en watercrassula. Ze duiken op in tuinen, langs wegen en spoorlijnen, in en langs sloten en vaarten. Het begint klein, maar dankzij hun snelle groei overwoekeren ze in korte tijd vaak grote gebieden. Met alle gevolgen en kosten van dien.

Kies voor een ecologische aanpak ...

Een snelle aanpak is dus noodzakelijk. Bestrijdingsmiddelen inzetten ligt niet voor de hand vanwege de schadelijke effecten op de inheemse soorten. Er geldt bovendien een verbod op het professioneel gebruik van bestrijdingsmiddelen, in sommige gevallen kunnen grondeigenaren hier een uitzondering voor aanvragen Bijvoorbeeld als de exoot op een locatie aanwezig is die niet of nauwelijks bereikbaar is en of als deze langs  een gevaarlijk druk verkeerspunt staat. Het nadeel van deze methode is dat deze niet alleen slecht is voor de exoot maar ook voor de inheemse flora en fauna. Kies daarom voor een ecologische aanpak.

... die goed is voor de omgeving

Onze Groenploeg heeft meerdere ecologische methoden in huis om de exoten te bestrijden. Wij passen verschillende methodes toe, afhankelijk van de locatie, verspreiding en soort. Vaak is het een combinatie van methoden voor het beste resultaat. Bijvoorbeeld eerst maaien en afvoeren en dan behandelen met kokend water. Ook intensief maaien, trekken, uitsteken en ontgraven passen we toe. Bij ons kunt u terecht voor advies over verschillende toe te passen methodes, afhankelijk van de locatie, verspreiding en soort. Dat u ontvangt en is beschreven in een uitgebreide rapportage. Ook voor de uitvoering van bestrijding van de invansieve soorten, kunt u bij ons terecht. We voeren de werkzaamheden over een langere periode verspreid uit. Dit minimaliseert de kansen op terugkeer van de exoten. Weet wel dat de bestrijding van de exoten een traject van lange adem is, die vaak meerdere jaren behelst.

ISO 9001 en VCA

De Groenploeg is VCA en ISO 9001 gecertificeerd.

Enthousiast over de Dibo

Met de Dibo, een mobiele lagedruk stoomreiniger en hogedruk warmwaterreiniger ineen, zijn exoten ook te bestrijden op lastig te bereiken plekken. De machine verwarmt hete stoom tot 150 °C. Met een lans spuit men direct op de plant, waardoor het tot diep in de wortel wordt aangetast en afsterft. Dankzij de stoomtechnologie levert de Dido een waterbesparing op van 50% in vergelijking met een conventionele heet-water-technologische onkruidbestrijders.

Dibo in actie
© Dutchphoto

Jeroen Pennock

Functie

Hoofd Groenploeg

Als manager van de Groenploeg zet Jeroen zich sinds 2017 vol energie in, om samen met zijn team Noord-Holland mooier te maken.  Jeroen heeft een uitgebreid netwerk in Noord-Holland, opgedaan in eerdere rollen als projectleider en als eigenaar van een hoveniersbedrijf.  

Neem contact op
Jeroen Pennock Hoofd Groenploeg
© Cees de Jonge
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.