De Ervenconsulent

Boerenerf Bergen

Een onafhankelijk advies van een ervenspecialist

Erven zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe stallen worden gebouwd, gebouwen hergebruikt voor zorg of alleen nog bewoond. Het overheidsbeleid biedt ruimte mits er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan landschap, erf en gebouwen. Het advies van de Ervenconsulent helpt eigenaren bij het realiseren van deze vereiste kwaliteit. Bij veranderingen op uw erf wilt u een zo snel mogelijk aan de slag en niet verzanden in langlopende procedures. Onze Ervenconsulenten bieden u dan voordelen. Zij adviseren in nauw overleg met hun welstands- en monumentencollega's en hebben goede contacten met ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies.

De ervenconsulent is een samenwerking tussen Mooi Noord-Holland en Natuurlijke Zaken.

Wat kan de Ervenconsulent voor u doen ?

  • De ervenconsulent geeft bij vraagstukken die de ruimtelijke kwaliteit van erven betreffen een integraal advies op hoofdlijnen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing en cultuurhistorische waarden.
  • Het advies kan alle onderdelen van het erf bevatten: rood (gebouwen), groen (beplanting), blauw (water), grijs (verharding).
  • De ervenconsulent geeft onafhankelijk advies.
  • Geeft advies op maat specifiek voor uw erf.
  • In een vroeg stadium en het liefst voor het indienen van een omgevingsvergunning initiatiefnemers begeleiden bij de planvorming.
  • Daarbij het advies baseren op het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van gemeente en Provincie.
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven