De Ervenconsulent

Boerenerf Bergen

Een onafhankelijk advies van een ervenspecialist

Erven zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe stallen worden gebouwd, gebouwen hergebruikt voor zorg of alleen nog bewoond. Het overheidsbeleid biedt ruimte mits er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan landschap, erf en gebouwen. Het advies van de Ervenconsulent helpt eigenaren bij het realiseren van deze vereiste kwaliteit. Bij veranderingen op uw erf wilt u een zo snel mogelijk aan de slag en niet verzanden in langlopende procedures. Onze Ervenconsulenten bieden u dan voordelen. Zij adviseren in nauw overleg met hun welstands- en monumentencollega's en hebben goede contacten met ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies.

De ervenconsulent is een samenwerking tussen Mooi Noord-Holland en Natuurlijke Zaken.

Wat kan de Ervenconsulent voor u doen ?

  • De ervenconsulent geeft bij vraagstukken die de ruimtelijke kwaliteit van erven betreffen een integraal advies op hoofdlijnen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing en cultuurhistorische waarden.
  • Het advies kan alle onderdelen van het erf bevatten: rood (gebouwen), groen (beplanting), blauw (water), grijs (verharding).
  • De ervenconsulent geeft onafhankelijk advies.
  • Geeft advies op maat specifiek voor uw erf.
  • In een vroeg stadium en het liefst voor het indienen van een omgevingsvergunning initiatiefnemers begeleiden bij de planvorming.
  • Daarbij het advies baseren op het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van gemeente en Provincie.
Roelf Hovinga
© Cees de Jonge

Ontvang tips van de boswachter

Onze boswachters kennen de mooiste plekjes. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand tips en routes om de Noord-Hollandse natuur te ontdekken.

Naar boven
Weekendje in de natuur

Maak kans op een weekendje in de natuur

Wil jij er even lekker tussen uit? Maak kans op een weekendje weg in de Nederlandse natuur.