Ecologisch maaibeheer: Kleurkeur

Ratelaar
© Jan de Rooij

Methode: Kleurkeur

Openbaar groen is van grote waarde voor mens, dier en plant. Iedere terreineigenaar wil hier goed voor zorgen en het beheer optimaliseren voor bijvoorbeeld veiligheid, natuur en biodiversiteit. Vanwege het intensieve gebruik van de omgeving en schaarse ruimte hebben planten en dieren het moeilijk.

Om hier goed mee om te gaan en de verscheidenheid aan plant en diersoorten stabiel te houden of zelfs te vergroten wordt ecologisch en gefaseerd gemaaid. Voor een aantal opdrachtgevers zoals de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt de Kleurkeur methode toegepast.

Insectvriendelijk

Hiermee willen we bereiken dat de biodiversiteit op peil blijft of zelfs wordt vergroot. Dit houdt in dat tijdens de uitvoering wordt gelet op de bodem en de machines die voor het type bodem geschikt is, zodat insporing wordt voorkomen. Ook wordt rekening gehouden met de periode van maaien en wordt gefaseerd gemaaid: niet alles wordt in één keer afgemaaid om zo rust en schuilplaatsen te behouden. Onder andere voor insecten wordt niet geklepeld maar gebruik gemaakt van insectvriendelijkere maaimethodes zodat insecten blijven leven en de kans hebben om naar een andere locatie te gaan.

Hoe meten we de biodiversiteit?

Bij Kleurkeur gebeurt dit door het inventariseren van de bermen door middel van de nectarindex. Hierbij wordt gelet op de aanwezigheid van nectarplanten gebaseerd op de talrijkheid en de productie van nectar van deze plantensoorten. Hieruit wordt via een algoritme natuurwaarde aan toegekend: de nectarindex.

Wat merkt u hiervan?

Door dit type beheer blijft in de bermen meer vegetatie staan dan u misschien gewend bent. U zult in de bermen die volgens Kleurkeur of ecologisch worden beheerd nog meer bloemen en insecten zien waar u van genieten kan. Ook kan het voorkomen dat er slingerend wordt gemaaid om variatie in microklimaat te stimuleren wat weer gunstig is voor insecten.

En de planten en dieren?

Door dit type beheer wordt de variatie in plantsoorten groter, er wordt meer verschraald: maaisel wordt afgevoerd waardoor de vegetatie meer open wordt en er ontstaat meer variatie in korte en lange vegetatie. Dit stimuleert ook de verscheidenheid van insecten. Op hun beurt vormen insecten weer de basis voor vogels, amfibieën en zoogdieren en wordt de biodiversiteit vergroot.

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven