Vrijwilligers:

Meer dan 6.000 vrijwilligers werken in natuur- en cultuurlandschap. Het is een 'way' of living'...

Vrijwilligers zijn onmisbaar en van onschatbare waarde voor natuur- en cultuurlandschap in Noord-Holland. Door uw vrijwillige inzet blijven vele cultuurlandschappen behouden, wordt voorlichting gegeven, onderzoeken uitgevoerd en de leefomgeving van verschillende diersoorten in stand gehouden.

Dit is het actuele nieuws over ons vrijwilligerswerk.
Wij ondersteunen op vele fronten Vrijwilligerswerkgroepen kunnen bij ons gereedschappen...
Weidevogels vinden hier hun thuis Nederland is het belangrijkste land in Europa voor...
U bent onmisbaar voor uw groene leefomgeving. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers blijft het...
Om de leefomgevingen van planten en dieren te kunnen behouden is het van belang om te weten ...
Heeft u speciale talenten, kennis, vaardigheden of specialismen die u als vrijwillig voor ons...
   Klik hier voor het overzicht van alle cursussen.
ARBO richtlijnen Ook als vrijwilliger in natuur- en landschapsbeheer of als inventariserende...
Vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen...
Meer weten over Vrijwilligerswerk en Burgerparticipatie? Hieronder vindt u recente...
Groene vrijwilligers zetten zich in voor de natuur op verschillende terreinen en met verschillende...