Zeerijdtsdijkje

Het Zeerijdtsdijkje is van oorsprong een dijkje dat de bewoners van Bakkum moest beschermen tegen het opdringende water. Het dijkje maakt deel uit van een natuurontwikkelingsgebied. Verdwenen soorten als rietorchis, moeraswespenorchis en duizendguldenkruid keren dankzij deze natuurontwikkeling, weer terug in het gebied.
Vroeger werden overal in de omgeving dijken aangelegd. Het Zeerijdtsdijkje is toendertijd aangelegd door monniken. Het dijkje is echter in de loop van de tijd verdwenen. Waarschijnlijk vormde het een obstakel in het landbouwgebied of door de behoefte aan grond.

Natuurherstel

Begin jaren negentig is men begonnen het gebied te herstellen tot de historische situatie. Het maakt deel uit van een natuurontwikkelingsgebied van ongeveer 24 hectare. Het oude dijkje is in juli 2000 gereconstrueerd. Tevens is ook de overgang van het duingebied naar het grasland hersteld. Nu kan weer voedselarm duinwater het gebied binnenstromen, naar de oude beek die langs het dijkje loopt. Ook zijn stroken langs de sloten afgeplagd, zodat er een interessante vegetatie kan ontstaan.

Schoonwatervallei

Bij het Zeerijdtsdijkje begint de Schoonwatervallei die Landschap Noord-Holland voor ogen heeft in de Gemeente Castricum. Bezoek de speciale website.

 

  Ligging: Tussen Bakkum en Bakkum-Noord.
    Het gebied is tussen 1 juli en 1 maart toegankelijk voor wandelaars op wegen en paden.
  Parkeren: Jan Miessenlaantje in Bakkum-Noord. U kunt ook starten op het parkeerterrein van de duiningang Noorderstraat bij de Heerenweg te Bakkum.
   Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Mindervaliden: Er zijn in dit gebied geen verharde (wandel)paden die geschikt zijn voor rolstoelen. Er zijn daarnaast hekken en een steile helling die de doorgang met een rolstoel belemmeren.
   Honden: Aan de lijn.
   Meer informatie: bel 088-0064455

Routes

Ommetjes van 3 tot 5 km langs een verrassend binnenduin landdschap.