Balgzand

Vogelrijkste gebied van Noord-Holland

Balgzand is ongetwijfeld het meest bijzondere van alle gebieden van Noord-Holland. Nergens is het vogelleven zo rijk en nergens is de natuur zo ontoegankelijk als op dit stuk Waddenzee. Het vreemde aan dit natuurgebied is de kaarsrechte, onverbiddelijke grens met de mensenwereld in de vorm van een hoge zeedijk. Maar het is een veilige grens, die het vogelleven op het wad afschermt van bollenland, verkeer en industrie.

Balgzand is te vinden in de uiterste Noordkop van de provincie, ten oosten van Den Helder. Daar liggen de dijken die polder Het Koegras scheiden van de Waddenzee. Het land is hier kaal en winderig. Toch zijn er genoeg liefhebbers die het mooi weids vinden. Ook het licht is er bijzonder, weerkaatst als het wordt van twee kanten, door de Noordzee en door het Wad.

Het is zo geliefd is bij ontelbare vogels omdat het Balgzand twee maal per dag droogvalt en dan eindeloze zand- en slikplaten blootlegt, waar in elke vierkante decimeter schelpdieren, wormen en slakjes te vinden zijn.

In het voorjaar broeden er tal van vogels, zoals kluten, sterns en meeuwen, op de tegen de dijk gevormde schorren. Zelfs lepelaars hebben hier met succes jongen grootgebracht. In juli komen er grote groepen bergeenden bijeen om te ruien. Een spectaculair schouwspel. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken op de rustige Balgzanddijk.

 

 

      

Ligging: Ten noorden van het Balgzandkanaal en de Amsteldiepdijk tussen Den Helder en Wieringen. Zie ook Natuurinformatiecentrum Balgzand

 

Parkeren: Naar ’t Kuitje: volg vanaf de weg langs het Noord-Hollands Kanaal (N9)de borden ‘Industrieterrein Oostoever’ (afslag N99), Het industrieterrein 2,5 km oprijden en 30 meter voor de poort van de Marine rechtsafslaan. Naar Vogelkijkhut bij Van Ewijcksluis: Over de doorgaande weg van Den Over richting Den Helder (N99) voor het viaduct bij Westerland linksaf, vervolgens het viaduct over, linksaf het fietspad (en bestemmingsverkeer) op. Door rijden tot de vogelkijkhut, waar je de auto kunt parkeren.

  Openbaar vervoer: Informatiepunt 't Kuitje is helaas niet helemaal met het openbaar vervoer te bereiken.

De bus gaat tot vliegveld de Kooi. Het laatste stuk (ca 5 km.) kunt u alleen te voet afleggen.

  Excursies: Zie activiteiten.
  Honden: Niet toegestaan.
  Mindervaliden: De (wandel)paden in het gebied zijn niet breed en ook niet verhard. De paden zijn daarom niet erg geschikt voor rolstoelen. Er zijn daarnaast hekken en steile hellingen aanwezig die de doorgang met een rolstoel kunnen belemmeren. Wel zijn er ruime parkeerplaatsen aanwezig voor mindervaliden.
  Vogelkijkpunt: Ter hoogte van Van Ewijcksluis is op de Amsteldiepdijk een vogelkijkpunt.