Balgzand

Vogelrijkste gebied van Noord-Holland

Ieder jaargetijde biedt Balgzand bijzondere momenten en kunt u veel vogels zien. In het voorjaar broeden er tal van vogels, zoals kluten, sterns en meeuwen, op de tegen de dijk gevormde schorren. Zelfs lepelaars hebben hier met succes jongen grootgebracht. Voedsel is er genoeg te vinden. Bij laagwater verzamelen zich op de slikken en platen duizenden vogels om te eten van de ontelbare waddiertjes. In juli komen er grote groepen bergeenden bijeen om te ruien. Een spectaculair schouwspel. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken op de rustige Balgzanddijk.

Natuurherstel

Het gebied is nog volop in ontwikkeling. In het verleden is veel schoroppervlak verloren gegaan door de aanleg van de Deltadijk. Met subsidie van het Waddenfonds zijn de schorren hersteld.

 

      

Ligging: Ten noorden van het Balgzandkanaal en de Amsteldiepdijk tussen Den Helder en Wieringen. Zie ook Natuurinformatiecentrum Balgzand

 

Parkeren: Naar ’t Kuitje: volg vanaf de weg langs het Noord-Hollands Kanaal (N9)de borden ‘Industrieterrein Oostoever’ (afslag N99), Het industrieterrein 2,5 km oprijden en 30 meter voor de poort van de Marine rechtsafslaan. Naar Vogelkijkhut bij Van Ewijcksluis: Over de doorgaande weg van Den Over richting Den Helder (N99) voor het viaduct bij Westerland linksaf, vervolgens het viaduct over, linksaf het fietspad (en bestemmingsverkeer) op. Door rijden tot de vogelkijkhut, waar je de auto kunt parkeren.

  Openbaar vervoer: Informatiepunt 't Kuitje is helaas niet helemaal met het openbaar vervoer te bereiken.

De bus gaat tot vliegveld de Kooi. Het laatste stuk (ca 5 km.) kunt u alleen te voet afleggen.

  Excursies: Zie activiteiten.
  Honden: Niet toegestaan.
  Mindervaliden: De (wandel)paden in het gebied zijn niet breed en ook niet verhard. De paden zijn daarom niet erg geschikt voor rolstoelen. Er zijn daarnaast hekken en steile hellingen aanwezig die de doorgang met een rolstoel kunnen belemmeren. Wel zijn er ruime parkeerplaatsen aanwezig voor mindervaliden.
  Vogelkijkpunt: Ter hoogte van Van Ewijcksluis is op de Amsteldiepdijk een vogelkijkpunt.