Quickscan Wet Natuurbescherming

Rugstreeppad
© Jelger Herder

In één oogopslag alle beschermde soorten in beeld

Een quickscan is een overzichtelijk rapport met een duidelijk advies. In één oogopslag weet u of er beschermde planten en dieren kunnen voorkomen in de buurt van uw project. En om welke soorten het gaat.

Een quickscan geeft snel duidelijkheid over beschermingsmaatregelen

Bent u bezig met een project waarbij u oude bomen, struiken of panden gaat verwijderen? Bijvoorbeeld bij de aanleg van een bedrijventerrein, parkeerterrein of sportterrein? Of wilt u oude lanen herstellen of oude panden herstellen of isoleren? Grote kans dat er beschermde soorten planten en dieren leven in de directe omgeving. Vanuit de Wet Natuurbescherming bent u verplicht om deze soorten te beschermen. Met de quickscan van Natuurlijke Zaken brengen wij snel voor u in kaart of dat het geval is en welke maatregelen nodig zijn.

Martijn Korthorst

Functie

Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge

Over het algemeen bestaat een quickscan uit:

  • Deskresearch waarbij wij aan de hand van een actuele database en onderzoeksgegevens uit natuuratlassen, inschatten of er beschermde soorten in de buurt van uw project voorkomen.
  • Een veldbezoek door een ecoloog die de geschiktheid van het terrein voor beschermde soorten checkt. Bijvoorbeeld op de aanwezigheid van dakpannen of spouwmuren waar vleermuizen zouden kunnen verblijven. We kijken daarbij ook naar de functie van het terrein voor het dier. Dient het als nestgelegenheid, is het foerageergebied, rustgebied of een vliegroute? Of, in het geval van vleermuizen, gaat het om een zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats of winterverblijfplaats?

Vervolgens ontvangt u een advies over noodzakelijke vervolgstappen. Soms zijn er geen vervolgstappen nodig, omdat er geen beschermde soorten voorkomen. Als beschermde soorten niet zijn uit te sluiten, is een natuurtoets nodig.

Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven