Onderzoek en inventarisatie

onderzoek
© Archief Natuurlijke Zaken

U weet precies welke (beschermde) soorten in uw gebied of terrein voorkomen

Dat er beschermde soorten voorkomen op een terrein waar u een project uit gaat voeren, weet u uit een quickscan die u hebt laten uitvoeren door Natuurlijke Zaken of een andere leverancier.

Waarom een natuuronderzoek of -inventarisatie

Een natuuronderzoek of -inventarisatie geeft inzicht in welke soorten in uw gebieden voorkomen. Voor de voortgang van uw project is het belangrijk dat u weet om welke soorten het gaat en welke maatregelen u moet nemen om die soorten te beschermen. Bijvoorbeeld als u een ontheffing aan gaat vragen. Of in het kader van Natura 2000 of SNL. U kent de wet, voorwaarden en protocollen waaraan een dergelijk onderzoek moet voldoen niet, laat staan dat u zelf veldonderzoek kunt doen of plantengemeenschappen in kaart kunt brengen (vegetatiekartering). Onze experts des te beter. Zij zijn precies op de hoogte van de natuurwetgeving, kennen alle voorschriften en weten welke procedures ze moeten volgen.

Beschermde soorten in kaart brengen

Er zijn allerlei goede redenen om te weten welke beschermde soorten en dieren en planten al voorkomen op uw terrein en die in kaart te brengen. Bijvoorbeeld:

  • u wilt weten welke bijzondere planten of dieren op uw terrein voorkomen en hoe u ze een handje kunt helpen met goede maatregelen per soort of;
  • u wilt het effect van het beheer dat u op uw terrein uitvoert in kaart brengen of;
  • inwoners van uw gemeente willen dat de biodiversiteit binnen de gemeente toeneemt.  

Martijn Korthorst

Functie

Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge

Aanpak 

Een natuuronderzoek of -inventarisatie is een rapport dat bestaat uit:

  • een helder en duidelijk overzicht van alle soorten planten en dieren die op uw terrein voorkomen; 
  • adviezen hoe u de natuurwaarden op uw terrein een handje kunt helpen;
  • conclusies en een advies over de vervolgstappen;
  • richtlijnen die de natuurwetgeving daaraan stelt en die nodig zijn voor het aanvragen van een ontheffing;
  • expertise waarmee u de buitenwereld (omwonenden, collega’s, overheden etc.) kunt laten zien dat u binnen uw project zorgvuldig omgaat met de natuurwetgeving.
Cover magazine 3. LNH

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Kerkemeertje

1 miljoen m2 natuur erbij in Noord-Holland

Te vaak verliezen we onze groene omgeving. Het is tijd om de natuur in Noord-Holland meer ruimte geven. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk veilig voor de toekomst.