Maatregelen Weidevogelfonds

Grutto
© Astrid Kant - Buiten-Beeld

Dit hebben we al kunnen doen voor de weidevogels

Een enkele gift lijkt geen verschil te kunnen maken, maar opgeteld hebben duizenden natuurliefhebbers samen al bijzondere resultaten mogelijk gemaakt. Onze boswachters nemen je mee naar de projecten

Flauwe oevers en plasdras voor weidevogels bij Aartswoud

In het najaar van 2020 hebben we in de Kolk van Dussen (Westfriesland) een aantal maatregelen doorgevoerd, die het komende broedseizoen vogels gaan helpen. Naast het inrichten van een aantal plekken met plasdras, zijn de oevers van een slenk afgevlakt. In de slikkige overgangen en het ondiepe water kunnen opgroeiende pullen van de kievit, tureluur en kluut makkelijker voedsel vinden. En niet alleen weidevogels profiteren. Dit najaar werden langs de slenk al grote aantallen watersnippen en kemphanen gezien, die er dankbaar gebruik van maakten tijdens de vogeltrek.

Tweet boswachter Roelf

Kluut / Gerard Bos
© Gerard Bos
In de Kolk van Dussen zijn de oevers van een slenk afgevlakt, zodat pullen makkelijker het water kunnen oversteken en voedsel vinden in de slikkerige waterkant

Stroomdraadrasters houden predatoren buiten de deur

In de Zandpolder (Callantsoog) en de Eilandspolder (Driehuizen) plaatsten we elektrische stroomdraadrasters om vossen en andere kuiken- en eiereters op afstand te houden.

Vossenraster
© Roelf Hovinga
Gemiddeld 14% van alle nesten valt ten prooi aan vossen, marters en kraaien. In sommige gebieden kan dat oplopen tot wel 37%! Steeds vaker maken we gebruik van elektrische draden om roofdieren als de vos buiten de deur te houden.

Kievitonderzoek geeft inzicht in effect van kleinschalige maatregelen

In 2016 en 2017 hebben we onderzoek gedaan naar het effect van kleinschalige maatregelen op het broedsucces van de kievit. Samen met vrijwilligers werden bij dertien agrariërs twee maatregelen onderzocht: in graslanden werd water toegevoerd in greppels met zogenaamde zonnepompen en op maïspercelen werden de perceelranden van 6 tot 12 m breed ingezaaid met gras- en of kruidenmengels. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral de greppel plas-dras percelen aanmerkelijk beter scoorden. Met de uitkomsten kunnen we niet alleen onze eigen maatregelen verder aanscherpen, het heeft ook geholpen om andere terreinbeheerders en agrariërs te enthousiasmeren.

Download rapport (PDF)

Kievit in water
© WGM Doorn-Meyne
Greppel plas-dras is een goede kleinschalige maatregel in graslanden. Zo gingen vrijwel alle kievitparen broedden op de maatregelpercelen en bleven de naburige referenties nagenoeg onbezet.

Natte greppels dankzij waterpompen op zonne-energie

In de Middelpolder (Amstelveen) en de Braakpolder (Aartswoud) installeerden we waterpompen met zonnepanelen waarmee we greppels gaan vernatten. De vochtige omstandigheden zorgen voor veel voedsel. Eerst voor de volwassen vogels, later profiteren de jongen van de vele vliegende insecten die hier op af komen.

Herstel plasdrasgebied en broedplaats in de Eilandspolder

In de Eilandspolder (Driehuizen) herstellen we De Domp dé slaapplaats en plasdrasgebied voor grutto's. Hier kunnen de vogels in het vroege voorjaar rusten en foerageren na terugkomst van de lange vlucht uit Afrika. Ook de broedplaats voor visdief en kluut wordt flink onderhanden genomen.

Natuurgebied Eilandspolder bij het dorpje Driehuizen vanuit de lucht
© Menno Schaefer
De Eilandspolder is voor weidevogels een belangrijk gebied

HELP DE WEIDEVOGELS

Het gaat niet goed met de weidevogels in Noord-Holland. Wil je iets extra’s doen voor grutto’s, kieviten en tureluurs? Geef dan aan het weidevogelfonds. Vanuit het fonds financieren we maatregelen om het broedsucces te verbeteren. En dat werkt!

Eenmalige donatie
Jonge grutto - Weidevogelfonds
© Otto Plantema, Buiten-beeld / Jonge grutto
Cover magazine 4 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Wildrijk in de herfst

Ons nieuwe magazine is uit!

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. In deze editie lees je onder andere over onze eerste aankoop, meer dan 80 jaar geleden, het Wildrijk. Benieuwd? Vraag dan eenmalig gratis ons magazine aan.