Investeer in de laatste watersnippen

Geef de zeldzaamste weidevogel van het Ilperveld een nieuwe toekomst

Actie voor inrichting van perfect watersnippenland

Wat heeft u ervoor over om de watersnippen in het Ilperveld een nieuwe toekomst te geven?

De watersnip is een prachtige vogel en inmiddels in de veenweiden gebieden zeer zeldzaam geworden. In het Ilperveld broeden nog zo'n drie, vier paartjes.Ooit was het Ilperveld watersnipcity. In de jaren '70 broedden er zeker veertig paar. 

Vijftien hectare heerlijk drasland

Jelle Abma is boswachter in het Ilperveld en trots op zijn watersnippen. Hij wil niet afwachten tot ook de laatste watersnippaartjes zijn verdwenen.  Hij gaat vijftien hectare inrichten tot perfect snippenland. Met brede greppels en veel dras. Daarvoor is een systeem nodig met greppelbuizen en planken en een weidemolentje dat het polderwater op peil houdt. Jelle hoopt dat door dit stukje Ilperveld riant in te richten voor de laatste watersnippen, ze makkelijker overleven en hun aantallen toenemen. En welke vogelliefhebber wil dat nou niet, meer watersnippen.


Een investering die loont

Het werk moet eigenlijk dit najaar gebeuren, maar de kosten zijn een probleem. We hebben al zo'n € 31.000 (op 14 juni 2017) aan donaties ontvangen. Dat is geweldig en hartelijk dank aan alle gulle gevers. Dat betekent dat we met het project van start kunnen gaan. Op dit moment hebben we nog zo'n € 15.000 nodig om alles te kunnen realiseren en het project kostendekkend af te ronden. Boswachter Jelle Abma zoekt Beschermers en natuurliefhebbers die ook mee willen investeren in meer watersnippen. Het project van Jelle kan alleen gerealiseerd worden met uw hulp. 

     
 

Gevers nodigt Jelle Abma uit om in de zomer van 2018 een kijkje te komen nemen in het nieuwe snippenparadijs.