Vrijwillig onderzoek

Weidevogelonderzoek

Help mee bij onderzoek

Verzameling van gegevens

Om de leefomgevingen van planten en dieren te kunnen behouden is het van belang om te weten welke dieren er voorkomen en welke planten er groeien. Om deze kennis te krijgen is onderzoek noodzakelijk. Jaarlijks verzamelen vrijwilligers gegevens van het voorkomen van vele diersoorten en planten, paddenstoelen, mossen etc. Aan de hand van deze gegevens kunnen we het beheer indien nodig aanpassen of adviseren we gemeenten, provincie, of woningbouwcorporaties over beheerwerkzaamheden in natuur. 

Meezoeken?

Wil je lekker buiten bezig zijn? En daarbij ook nog meer leren over planten en dieren? Meld je dan aan via Betrekken bij Groen 

Gierzwaluw / Ecopedia

Twee prachtige voorbeeldprojecten

Kievitonderzoek
Tijdens het broedseizoen van 2016 en 2017 hebben we samen met vele vrijwilligers en boeren en in samenwerking met Jan van der Winden Ecology een onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van kieviten. Er werd gekeken naar de invloed van twee verschillende maatregelen op de overleving van kievit kuikens: 1. vernattingsmaatregel (greppel plas-dras) en naar 2. randenbeheer langs maïsland. Het onderzoek werd uitgevoerd op tien locaties in Noord-Holland. Voor het onderzoek werden kieviten op deze locaties gevangen en gemerkt. Hierdoor konden vrijwilligers deze kieviten volgen en het opgroeien en de overleving van de kuikens van die kieviten waarnemen. Het onderzoek werd financieel mogelijk door een bijdrage van onze Beschermers.

Gierzwaluwonderzoek
Dat de gierzwaluw zich goed handhaaft blijkt uit een vijfjarig onderzoek dat in 2012 was gestart en in 2016 is afgerond. Op initiatief van ons en het Gierzwaluwplatform Noord-Holland hebben 67 vrijwilligers gedurende die jaren gierzwaluwen geteld in 20 steden en dorpen. De resultaten lieten zien dat de gierzwaluw zich tijdens die vijf jaar goed handhaafde. Op verreweg de meeste tellocaties was een stabiele trend te zien en op drie locaties was zelfs sprake van enige toename. Het vijf jarig project was overigens gefinancierd door onze Beschermers. Dankzij hen hebben we niet alleen inzicht gekregen in de ontwikkeling van de gierzwaluwstand, maar hebben we ook een nieuwe telmethode kunnen ontwikkelingen die zich meer dan goed bewezen heeft. Hopelijk zal deze nu op veel meer plaatsen worden toegepast. In Noord-Holland is op een viertal locaties doorgeteld, om zo over een reeks van 10 jaren de trend in de populatie ontwikkeling vast te stellen. Deze telling zal in de zomer van 2020 worden afgerond. In het daar op volgende najaar zal een eindverslag worden opgemaakt.

Peter Mol

Functie

Projectmedewerker Betrekken bij Groen

De afgelopen jaren heeft Peter zich ontwikkeld tot een centrale vraagbaak voor de inmiddels 130 aangesloten vrijwilligersgroepen. Ook geeft hij basiscursussen Ecologie en Natuurbeheer, cursussen beheerplannen schrijven en helpt hij vrijwilligersgroepen bij projecten ter verbetering van hun terreinen.

Neem contact op
peter mol
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven