Opfriscursus motorkettingzaag

Technisch
motorkettingzaag
© Henk Veen
Technisch

Opfriscursus motorkettingzaag

Alleen voor vrijwilligers met een geldig (niet verlopen) certificaat motorzaag lichte velling (basis cursus motorzaag) en die minimaal 24 uur per jaar ervaring hebben met het vellen van bomen.

Motorzaagcursus voldoet nu aan nieuwe richtlijnen

Vanuit landelijke richtlijnen (VBNE) waaraan wij willen en moeten voldoen, zijn er begin 2019  nieuwe richtlijnen voor praktijkopleidingen voor het werken met machines gelanceerd. Dit heeft geleid tot het aanpassen van de vorm, inhoud en prijs van enkele cursussen voor vrijwilligers, waaronder de motorzaagcursus.

Nieuwe richtlijnen voor praktijkcursussen

Voor het werken met een motorkettingzaag is een goede opleiding belangrijk en zelfs wettelijk verplicht. Het werken met een motorkettingzaag brengt namelijk een groot veiligheidsrisico met zich mee. Niet zelden gebeuren er ongelukken mee met vaak ernstige gevolgen. Daarom heeft de werkgroep Arbo en veiligheid van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) voor de sector bos en natuur nieuwe, duidelijke en eenduidige opleidings- en ervaringseisen voor werken met kettingzagen (en andere machines) opgesteld, die de terreinbeherende organisaties in Noord-Holland opvolgen. Deze zijn beschreven in de ‘richtlijn praktijkopleidingen’. Deze richtlijnen gelden zowel voor medewerkers als vrijwilligers.

VBNE certificaat voor geslaagden

Uitgangspunt van de richtlijn is dat medewerkers de juiste opleiding, ervaring en competenties hebben om bepaalde werkzaamheden veilig uit te voeren. De kettingzaagopleidingen worden afgerond met een examen door een onafhankelijke trainer. De trainingen worden - bij goed gevolg - afgesloten met een certificaat van het opleidingsinstituut en daarop de vermelding ‘volgens VBNE richtlijn praktijkopleidingen 2019’. Het certificaat is drie jaar geldig en moet daarna met een opfriscursus van 1 dag worden herhaald. Deelname aan deze cursus vereist dat men jaarlijks geoefend blijft met het zagen van bomen. Terreineigenaren weten zo wat iemand met een bepaalde opleiding wel en niet (veilig) kan en mag doen.

Opleidingsinstituut

Vanaf dit najaar besteden we het geven van de motorzaagcursus uit aan een opleidingsinstituut. Deze certificeert de deelnemers met een geldig en aan de VBNE eisen voldoend certificaat. Dit heeft tot gevolg dat de cursus duurder wordt. Omdat wij het belangrijk vinden dat deze cursussen gevolgd worden door de bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen, zodat zij veilig kunnen werken, geven wij deze groepen fikse korting. In plaats van € 165,- betalen zij dit jaar € 100,- voor de opfriscursus.

Cursusdatum is 22 november 2019

Maximum aantal deelnemers is 8 personen.                                    

Aanmelden

Aanmelden gaat niet via deze website maar kan alleen via de coördinator van de vrijwilligersgroep, boswachter of contactpersoon van de terreinbeherende organisatie. Dit kan met het aanmeldformulier. Deze is op te vragen per mail betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl 

  • Per vrijwilligersgroep kunnen maximaal twee deelnemers voor deze cursus inschrijven.
  • We sturen de coördinator een factuur voor de cursussen en deze dienen voor 1 november te zijn betaald.
  • Bij annulering wordt er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Boeking van de cursisten gaat bij binnenkomst van juist ingevulde formulieren!

 

boom

Praktische informatie

Samenwerking

De cursus is onderdeel van het programma Betrekken bij Groen van de Provincie Noord-Holland. Zij stelt jaarlijks ruim € 600.000 beschikbaar om vrijwilligerswerk in de natuur te stimuleren. De samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO) voeren het programma uit. In deze TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Magazine nr. 3

Vraag gratis natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het magazine lees je alles over eendenkooien, duinbeken en vlinders. Met wandelroute (19 km) bij Julianadorp en 't Zand.

Naar boven